3Mózes

11. fejezet

Tiszta és tisztátalan állatok

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván nékik:

2 Szóljatok Izráel fiainak, mondván: Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek minden barmok közül, amelyek vannak e földön:

3 mindazt, aminek hasadt a körme, és egészen kettéhasadt körme van, és kérődző a barmok közt, megehetitek.

4 De a kérődzők és a hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: a tevét, mert az kérődző ugyan, de nincs hasadt körme; tisztátalan ez néktek. 5Móz 14,7

5 A hörcsögöt, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek. Zsolt 104,18

6 A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek.

7 És a disznót, mert hasadt körmű ugyan, és egészen kettéhasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez néktek.

8 Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestüket se illessétek; tisztátalanok ezek néktek.

9 Mindazokból, amelyek a vizekben élnek, ezeket ehetitek meg: aminek úszószárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind egyétek meg.

10 Aminek pedig nincsen úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő, és akármely vízben élő állat, mind utálatos az néktek.

11 De legyenek is utálatosak néktek, azoknak húsából ne egyetek, és holttestüket is utáljátok!

12 Aminek nincs úszószárnya és pikkelye a vizekben, mind utálatos az néktek.

13 A szárnyas állatok közül pedig ezeket utáljátok: meg ne egyétek, utálatosak ezek: a sas, a saskeselyű és a halászó sas,

14 a sólyom és a héja az ő nemével,

15 minden holló az ő nemével,

16 a strucc, a bagoly, a kakukk és a karvaly az ő nemével,

17 a kuvik, a hattyú és a fülesbagoly,

18 a bölömbika, a pelikán és a gém,

19 az eszterág* és a szarka az ő nemével, a büdös banka és a denevér,

20 minden szárnyas féreg, amely négy lábon jár, utálatos néktek.

21 Csak azt ehetitek meg a négylábú szárnyas férgek közül, amelynek lábain felül szökő-szárai vannak, hogy szökdécselhessen azokkal a földön.

22 Ezeket egyétek meg azok közül: az arbésáskát az ő nemével, a szolámsáskát az ő nemével, a khargolsáskát az ő nemével és a khagabsáskát az ő nemével!

23 Minden egyéb négylábú szárnyas féreg pedig utálatos legyen néktek!

24 És ezekkel tisztátalanokká teszitek magatokat. Mindaz, aki illeti holttestüket, tisztátalan legyen estéig!

25 Mindaz pedig, aki hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estéig!

26 Minden barom, amelynek hasadt a körme, de nincs egészen kettéhasadva, és nem kérődzik, tisztátalan legyen néktek! Valaki illeti azt, tisztátalan legyen!

27 Minden állat, amely a négylábúak között a talpán jár, tisztátalan legyen néktek! Mindaz, aki azoknak holttestét illeti, tisztátalan legyen estéig!

28 Aki pedig hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estéig! Tisztátalanok azok néktek.

29 A földön csúszó-mászó állatok között pedig ezek legyenek tisztátalanok: a menyét, az egér és a gyík az ő nemével,

30 a sündisznó, a kaméleon, a tarka gyík, a csiga és a vakondok.

31 Ezek tisztátalanok néktek minden csúszó-mászó között. Valaki illeti ezeket holtuk után, tisztátalan legyen estéig!

32 És minden, amire ezek közül holtuk után esik valamelyik, tisztátalan legyen: akármely faedény, akár ruha, vagy bőr, vagy zsák; akármely eszköz, amivel dolgozni szoktak, vízbe tétessék, és tisztátalan legyen estéig, ezután tiszta legyen!

33 Akármely cserépedény pedig, amelybe beleesik valami azokból, mindazzal együtt, ami benne van, tisztátalan legyen, és az edényt törjétek el!

34 Minden megehető eledel, amelyhez az ilyen edényből víz jut, tisztátalan, és minden megiható ital is minden ilyen edényben tisztátalan legyen!

35 És minden, amire azoknak holttestéből esik valami, tisztátalan. Kemence és tűzhely lerontassék! Tisztátalanok azok, és tisztátalanok legyenek néktek!

36 De a forrás, a kút, az egybegyűlt víz tiszta legyen! De ami azoknak holttestéhez ér, tisztátalan.

37 Hogyha azoknak holttestéből reáesik is valamely vetőmagra, amely elvetendő, tiszta legyen az!

38 De ha vizet töltenek a magra, és úgy esik rá azoknak holttestéből, tisztátalan az ilyen néktek.

39 Hogyha olyan hullik el a barmok közül, amely eledeletek néktek, aki annak holttestét illeti, tisztátalan legyen estéig!

40 Aki pedig eszik annak holttestéből, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estéig! És mossa meg ruháit az is, aki hordozta annak holttestét, és tisztátalan legyen estéig!

41 Mindaz is, ami csúszik-mászik a földön, utálatos legyen, meg ne egyétek!

42 Mindazt, ami hason csúszik, és mindazt, ami négy, sőt mindazt, ami több lábon jár, a földön csúszó-mászó bármely állatot meg ne egyétek ezeket, mert utálatosak ezek.

43 Meg ne fertőztessétek magatokat semmiféle csúszó-mászó állattal, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat azokkal, hogy tisztátalanokká legyetek általuk!

44 Mert én, az Úr vagyok, a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, amely csúszik-mászik a földön!

45 Mert én vagyok az Úr, aki felhoztalak titeket Egyiptom földjéből, hogy Istenetekké legyek néktek. Legyetek azért szentek, mert én szent vagyok.

46 Ez a törvény a baromfélékről, a szárnyas állatokról, minden élő állatról, amely nyüzsög a vizekben, és minden állatról, amely csúszik-mászik a földön.

47 Hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és tiszta között, az olyan állat között, amely megehető, és az olyan állat között, amely meg nem ehető.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában