3Mózes

12. fejezet

Gyermekágyas asszony törvénye

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj Izráel fiainak, mondván: Ha az asszony lebetegszik, és fiat szül, tisztátalan legyen hét napig; az ő havibetegségének ideje szerint legyen tisztátalan!

3 A nyolcadik napon pedig metéljék körül a fiú férfitestének bőrét! 1Móz 17,10-13

4 Azután harminchárom napig maradjon otthon a vértől való tisztulás miatt, semmi szent dolgot ne illessen, a szent helyre se menjen be, míg el nem telnek az ő tisztulásának napjai!

5 Ha pedig leányt szül, két hétig legyen tisztátalan, mint havibetegségekor, és hatvanhat napig maradjon otthon a vértől való tisztulása végett!

6 Mikor pedig letelnek az ő tisztulásának napjai fiú miatt vagy leány miatt, hozzon egészen égő áldozatul esztendős bárányt, galambfiat vagy gerlicét bűnért való áldozatul a gyülekezet sátorának nyílása elé a paphoz!

7 És áldozza meg azt az Úr előtt, és szerezzen néki engesztelést, így lesz tisztává az ő vérfolyása után. Ez a törvénye a fiút vagy leányt szülő asszonynak.

8 Ha pedig nincs elég módja bárányhoz, vigyen két gerlicét vagy két galambfiat, egyiket egészen égő áldozatul, a másikat bűnért való áldozatul, és szerezzen néki engesztelést a pap, és tiszta lesz.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában