3Mózes

13. fejezet

A poklosság ismertetőjegyei

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

2 Ha valamely ember testének bőrén daganat, vagy tarjagosság, vagy fehér folt támad, és az ő testének bőrén poklos fakadékká lehet, vigyék el az ilyet Áronhoz, a paphoz vagy egyvalamelyikhez az ő papfiai közül!

3 És nézze meg a pap azt a test bőrén lévő fakadékot! Ha a szőr a fakadékban fehérré változott, és ha a fakadéknak felülete mélyebben van az ő testének bőrénél: akkor poklos fakadék az. Mihelyt látja ezt a pap, tisztátalannak ítélje azt!

4 Ha pedig fehér folt van a teste bőrén, de annak felülete nincs mélyebben a bőrnél, és a szőre sem változott meg fehérré, akkor rekessze külön a pap a fakadékos embert hét napig!

5 A hetedik napon pedig nézze meg őt a pap, s ha szerinte a fakadék egy állapotban van, át nem terjedt tovább a fakadék a bőrön, a pap másodszor is rekessze őt külön hét napig!

6 Nézze meg őt azután a pap a hetedik napon másodszor is, és ha a fakadék meghalványodott, és nem terjedt tovább a bőrön a fakadék, tisztának ítélje őt a pap! Tarjagosság az, mossa meg azért a ruháit, és legyen tiszta!

7 De ha a tarjagosság továbbterjedt a bőrön, miután a papnál az ő megtisztulása végett jelentkezett, akkor másodszor is jelentse magát a papnál!

8 És ha látja a pap, hogy ímé, továbbterjedt a tarjagosság a bőrön, ítélje azt a pap tisztátalannak; poklosság az.

9 Ha poklos fakadék lesz az emberen, vigyék tehát azt a paphoz!

10 És ha látja a pap, hogy ímé, fehér daganat van a bőrön, és az a szőrt fehérré változtatta, és vadhús van a daganatban;

11 idült poklosság az az ő testének bőrén. Azért tisztátalannak ítélje azt a pap, ne is rekesztesse külön azt, mert tisztátalan az.

12 Ha pedig folyton fejlődik a poklosság a bőrön, és a poklos fakadék elborítja a fakadékosnak egész bőrét tetőtől talpig mindenfelé, amerre a pap szemei látnak,

13 és ha látja a pap, hogy ímé, elborította a poklosság annak egész testét, akkor ítélje tisztának a fakadékot, mivelhogy egészen fehérré változott az, tiszta az.

14 De mihelyt vadhús mutatkozik abban, tisztátalan legyen!

15 Ha meglátja a pap a vadhúst, tisztátalannak ítélje azt, a vadhús tisztátalan legyen; poklosság az.

16 De ha a vadhús eltűnik, és fehérré változik, akkor menjen a paphoz!

17 És ha megnézi azt a pap, és a fakadék csakugyan fehérré változott, akkor ítélje a pap a fakadékot tisztának; tiszta az.

18 Ha pedig valakinek a teste bőrén kelevény volt, de begyógyult,

19 és a kelevény helyén fehér daganat vagy vörhenyesfehér folt támad, jelentse magát a papnál!

20 És ha látja a pap, hogy ímé, annak felülete alább esik a bőrnél, és a szőre fehérré változott, akkor ítélje azt a pap tisztátalannak; poklos fakadék az, ami a kelevényben fakadt.

21 Ha pedig megnézi azt a pap, és ímé, nincs abban fehér szőr, és nem is esett alább a bőrnél, sőt meghalványodott az, akkor rekessze külön azt a pap hét napig!

22 Ha azonban továbbterjed a bőrön, akkor tisztátalannak ítélje azt a pap; poklos fakadék az.

23 De ha előbbi állapotában marad a folt, nem terjedt, a kelevény forradása az, azért tisztának ítélje azt a pap!

24 Vagy ha valaki testének bőrén égési seb lesz, és a seb helyén vörhenyesfehér folt támad vagy fehér,

25 és megnézi azt a pap, és ímé, a szőr fehérré változott a foltban, és annak felülete mélyebben van a bőrnél, poklosság az, ami a seben fakadt, azért ítélje azt a pap tisztátalannak, poklos fakadék az.

26 De ha megnézi azt a pap, és ímé, nincs a foltban fehér szőr, és nem is esett az alább a bőrnél, sőt meg is halványodott az: akkor rekessze azt külön a pap hét napig!

27 És nézze meg azt a pap a hetedik napon! Ha továbbterjedt a bőrön, akkor tisztátalannak ítélje azt a pap, poklos fakadék az.

28 Ha pedig előbbi állapotában van a folt, nem terjedt a bőrön, sőt meg is halványodott, égési daganat az. Azért tisztának ítélje azt a pap, mert égési seb forradása az.

29 És ha valamely férfiúnak vagy asszonynak fakadéka támad a fején vagy a szakállában,

30 és a pap megnézi a fakadékot, és ímé, annak felülete mélyebben van a bőrnél, és abban a szőr sárga és vékony, akkor ítélje azt a pap tisztátalannak, var az, fejnek vagy szakállnak poklossága az.

31 Ha pedig megnézi a pap a varas fakadékot, és ímé, annak felülete nincsen mélyebben a bőrnél, és nincsen abban fekete szőr, akkor rekessze külön a pap azt, akinek varas fakadéka van, hét napig!

32 És nézze meg a pap a fakadékot a hetedik napon, és ha nem terjedt a var, és nem lett benne sárga szőr, és a varnak felülete nem lett mélyebbé a bőrnél,

33 akkor borotválkozzék meg, de a varat le ne borotválja! A pap pedig másodszor is rekessze külön a varas embert hét napig!

34 És a pap nézze meg a varat a hetedik napon, és ha nem terjed a var a bőrön, és annak felülete nincsen mélyebben a bőrnél, akkor tisztának ítélje azt a pap, és mossa meg a ruháit, és tiszta lesz.

35 De ha továbbterjed a var a bőrön, miután tisztának ítélte azt,

36 és megnézi azt a pap, és csakugyan terjedt a var a bőrön, akkor ne is kutasson a pap a sárga szőr után, tisztátalan az.

37 De ha a var szerinte egy állapotban van, és fekete szőr indult abban, meggyógyult az a var, tiszta az. Tisztának ítélje azt a pap!

38 Ha pedig valamely férfi vagy asszony testének bőrén foltok, fehér foltok támadnak,

39 és megnézi a pap, és ímé, a testük bőrén lévő foltok halavány fehérek, a bőrön fakadt sömör az, tiszta az az ember.

40 Hogyha valamely embernek egészen elhull a haja, kopasz az, és tiszta az.

41 És ha elölről hull el a haja, elöl kopasz az, és tiszta az.

42 Hogyha pedig az ő egész kopasz vagy elöl kopasz fején vörhenyesfehér fakadék támad, poklos fakadék az az ő egész kopasz vagy elöl kopasz fején.

43 Ha megnézi azt a pap, és ímé, a fakadék daganata vörhenyesfehér az ő egész kopasz vagy elöl kopasz fején, olyanforma, mint a test bőrén való poklosság;

44 poklos ember az, tisztátalan az, igen tisztátalannak ítélje azt a pap, mivelhogy fején van a fakadékja.

45 A poklos ember pedig, akin a fakadék van, megszaggatott ruhában és mezítelen fővel legyen, és a bajuszát fedezze be, és ezt kiáltsa: Tisztátalan, tisztátalan!

46 Mindaddig tisztátalan legyen, amíg rajta van a fakadék; tisztátalan az. Csak ő maga lakjék, a táboron kívül legyen az ő lakása!

A ruhán lévő poklosság

47 Hogyha pedig valami ruhán van a poklos fakadék, gyapjúruhán vagy lenruhán,

48 vagy lenből és gyapjúból készült fonadékon, vagy szöveten, vagy bőrön, vagy valamely bőrből való készítményen,

49 és ha az a fakadék zöld vagy vörhenyes színű a ruhán, vagy bőrön, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön; poklos fakadék az. Mutassák azért meg a papnak!

50 És nézze meg a pap a fakadékot, és rekessze külön azt, amin a fakadék van, hét napig!

51 A hetedik napon pedig nézze meg a fakadékot! Ha terjed a fakadék a ruhán, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy bőrön és akármely készítményen, amivé a bőr feldolgoztatik, emésztő poklosság az a fakadék, tisztátalan az.

52 Azért égesse meg azt a ruhát, vagy a gyapjúból, vagy a lenből készült szövetet, vagy fonadékot, vagy akármely bőrből való eszközt, amelyen a fakadék leend, mert emésztő poklosság az. Tűzön égessék meg azt!

53 De ha megnézi a pap, és ímé, nem terjedt a fakadék a ruhán, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön,

54 akkor parancsolja meg a pap, hogy mossák meg azt, amin a fakadék van, és rekessze külön azt másodszor is hét napig!

55 Ha pedig megnézi azt a pap a mosás után, és ímé, a fakadék nem változtatta meg a színét, ha nem terjedt is a fakadék, tisztátalan az, tűzben égesd meg azt! Beevődés az, akár a fonákján, akár a színén legyen az.

56 De ha látja a pap, hogy ímé, meghalványodék a fakadék a megmosatása után, akkor szakassza el azt a ruhától, vagy bőrtől, vagy a szövettől, vagy a fonadéktól!

57 És ha mégis mutatkozik a ruhán, vagy szöveten, vagy fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön, akkor kiújulás az. Tűzzel égesd meg azt, amin a fakadék van!

58 Azt a ruhát pedig, vagy szövetet, vagy fonadékot, vagy akármely bőrből való eszközt, amelyet megmostál, ha eltávozik róluk a fakadék, mosd meg másodszor is, és tiszta lesz.

59 Ez a törvénye a poklos fakadéknak, akár gyapjú-, akár lenruhán, akár szöveten, akár fonadékon, vagy akármely bőrből való eszközön legyen, hogy tisztának vagy tisztátalannak ítéltessék.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában