3Mózes

14. fejezet

A poklosság megtisztítása

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz. Mt 8,4

3 A pap pedig menjen ki a táboron kívül, és nézze meg a pap, és ha meggyógyult a pokloson a poklos fakadék,

4 akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulandó emberért két élő, tiszta madarat, cédrusfát, karmazsint és izsópot!

5 Azután parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat öljék meg cserépedényben forrásvíz felett!

6 Az élő madarat pedig, vegye azt és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot, és mártsa be azokat és az élő madarat a megölt madárnak vérébe a forrásvíz felett!

7 És hintse meg a poklosságból megtisztulandó embert hétszer, és ítélje azt tisztának! Az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre!

8 Azután a megtisztulandó ember mossa ki az ő ruháit, borotválja le minden szőrét, és mosódjék meg vízben, és tiszta lesz! Így menjen be azután a táborba, de a sátorán kívül maradjon hét napig! 4Móz 12,14

9 A hetedik napon pedig borotválja le minden szőrét: a haját, szakállát, szemöldökeit és minden egyéb szőrét borotválja le, és mossa ki ruháit, és mossa meg a testét vízben, és tiszta lesz.

10 A nyolcadik napon pedig vegyen két ép bárányt meg egy ép nőstény bárányt, egy esztendőst és olajjal elegyített három tized efa lisztlángot ételáldozatul és egy lóg olajt!

11 A pap pedig, aki a tisztítást végzi, állassa a megtisztulandó embert mindezekkel együtt az Úr elébe, a gyülekezet sátorának nyílásához!

12 És vegye a pap az egyik bárányt, és áldozza meg azt vétekért való áldozatul a lóg olajjal együtt, és lóbálja meg azokat az Úr előtt!

13 A bárányt pedig ott ölje meg, ahol a bűnért való áldozatot és az egészen égő áldozatot ölik meg a szent helyen, mert amiképpen a bűnért, azonképpen a vétekért való áldozat is a papé. Igen szentséges az.

14 És vegyen a pap a vétekért való áldozatnak véréből, és kenje meg azzal a megtisztulandó ember jobb fülének cimpáját és az ő jobb kezének hüvelykét és jobb lábának hüvelykét!

15 Vegyen a pap a lóg olajból is, és töltsön a papnak a bal tenyerére!

16 És mártsa be a pap az ő jobb kezének ujját az olajba, mely az ő bal tenyerén van, és hintsen az olajból az ujjával hétszer az Úr előtt!

17 A maradék olajból pedig, amely az ő tenyerén van, kenje meg a pap a megtisztulandó ember jobb fülének cimpáját, a jobb kezének hüvelykét és a jobb lábának hüvelykét a vétekért való áldozat vérén felül!

18 És ami megmarad az olajból, amely a pap tenyerén van, kenje a megtisztulandó ember fejére! Így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt!

19 Azután készítsen a pap bűnért való áldozatot, és szerezzen engesztelést a tisztátalanságából megtisztulónak! Azután ölje meg az égőáldozatot!

20 És vigye fel a pap az égőáldozatot és az ételáldozatot az oltárra! Így szerezzen néki engesztelést a pap, és tiszta lesz.

21 Hogyha pedig szegény ő, és nincs módja azokhoz, akkor vegyen egy bárányt vétekért való áldozatul meglóbálás végett, hogy engesztelésül legyen érte, meg egy tized efa lisztlángot olajjal elegyítve ételáldozatul és egy lóg olajt,

22 és két gerlicét vagy két galambfiat, amint a módja engedi, és legyen az egyik bűnért való áldozat, a másik pedig egészen égő áldozat!

23 És vigye azokat az ő tisztulásának nyolcadik napján a paphoz, a gyülekezet sátorának nyílásához az Úr elébe!

24 És vegye a pap a vétekért való áldozat bárányát és a lóg olajt, és lóbálja meg azokat a pap az Úr előtt!

25 Azután ölje meg a vétekért való áldozat bárányát, és vegyen a pap a vétekért való áldozat véréből, és kenjen a megtisztulandó ember jobb fülének cimpájára és jobb kezének hüvelykére és jobb lábának hüvelykére!

26 Az olajból pedig töltsön a pap a papnak bal tenyerére!

27 És hintsen a pap az ő jobb kezének ujjával az olajból, amely az ő bal tenyerén van, hétszer az Úr előtt!

28 Azután kenje meg a pap a tenyerén levő olajból a megtisztulandó jobb fülének cimpáját, a jobb kezének hüvelykét és a jobb lábának hüvelykét a vétekért való áldozat vérének helyén!

29 Ami pedig megmarad a pap tenyerén levő olajból, kenje a megtisztulandó fejére, hogy engesztelésül legyen érette az Úr előtt!

30 És készítse el az egyiket a gerlicék közül vagy galambfiak közül, amelyik az ő módjától telik!

31 Azt, ami kitelik az ő módjától: az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égő áldozatul az ételáldozattal egyben! Így szerezzen engesztelést a pap a megtisztulandó embernek az Úr előtt!

32 Ez a törvénye annak, akin poklos fakadék van, de akinek nincs módja az ő megtisztulásánál.

A ház poklosságának megtisztítása

33 Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

34 Mikor bementek majd a Kánaán földjére, amelyet én adok néktek birtokul, és a ti birtokotokban levő föld valamelyik házára poklosságot bocsátok,

35 akkor menjen el az, akié a ház, és jelentse meg a papnak, mondván: Mint a poklosság, olyan mutatkozik nálam a házban.

36 A pap pedig parancsolja meg, hogy takarítsák ki a házat, mielőtt odamenne a pap a poklosság megnézésére, hogy semmi se legyen tisztátalanná, ami a házban van! És csak azután menjen be a pap a ház megnézésére!

37 És ha látja a poklosságot, hogy ímé, a poklosság a háznak falain zöld vagy vörhenyes horpadásokban mutatkozik, és annak felülete alább esik a falnál,

38 akkor menjen ki a pap a házból a háznak ajtaja elé, és zárja be a házat hét napra!

39 A hetedik napon pedig térjen vissza a pap, és ha látja, hogy ímé, elterjedt a poklosság a ház falán,

40 akkor parancsolja meg a pap, hogy szedjék ki a köveket, amelyeken a poklosság van, és vessék azokat a városon kívül tisztátalan helyre!

41 A házat pedig vakartassa le belül körös-körül, és a tapasztékot, amelyet levakartak, töltsék a városon kívül tisztátalan helyre!

42 És vegyenek elő más köveket, és illesszék be ama kövek helyére! Tapasztékot is mást vegyenek, és tapasszák be a házat!

43 Hogyha a poklosság visszatér, és kiújul a házon, miután kiszedték a köveket, és miután levakarták a házat, és miután be is tapasztották azt;

44 akkor menjen be a pap, és nézze meg, és ha ímé, továbbterjedt a poklosság a házon, emésztő poklosság az a házon, tisztátalan az.

45 Rontsák azért le a házat köveivel együtt, és a fáit is, a háznak minden tapasztékát is, és vigyék a városon kívül tisztátalan helyre!

46 Aki pedig bemegy a házba akármikor, amíg az zárva van, tisztátalan legyen az estéig!

47 És aki meghál abban a házban, mossa meg a ruháit, és aki eszik abban a házban, az is mossa meg a ruháit!

48 Ha pedig bemegy a pap, és látja, hogy ímé, nem terjedt a poklosság a házon, miután megtapasztották a házat, akkor tisztának ítélje a pap a házat, mert megszűnt a poklosság.

49 A háznak megtisztítása végett pedig vegyen elő két madarat, cédrusfát, karmazsint és izsópot!

50 És ölje meg az egyik madarat cserépedényben forrásvíz felett!

51 Azután vegye a cédrusfát, az izsópot, a karmazsint és az élő madarat, és mártsa be azokat a megölt madár vérébe és a forrásvízbe, és hintse meg azzal a házat hétszer!

52 És tisztítsa meg a házat a madár vérével, a forrásvízzel, az élő madárral, a cédrusfával, az izsóppal és a karmazsinnal!

53 Az élő madarat pedig bocsássa el a városon kívül a mezőre, így szerezzen engesztelést a házért, és tiszta lesz.

54 Ez a törvénye mindenféle poklos fakadéknak és varnak.

55 A ruha és a ház poklosságának is,

56 a daganatnak, a tarjagosságnak és a fehér foltnak,

57 hogy megtudhassák: mikor tiszta és mikor tisztátalan valami. Ez a poklosság törvénye.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában