3Mózes

15. fejezet

Testi tisztátlanságról

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek s Áronnak, mondván:

2 Szóljatok Izráel fiainak, és mondjátok meg nékik: Ha valamely férfiúnak magfolyása támad, az ő folyása tisztátalan.

3 És pedig tisztátalan lesz e folyás miatt: akár folytonos az ő magfolyása, akár megreked testében ez a folyás; tisztátalanság ez őnála.

4 Minden ágy, amelyen fekszik a magfolyós, tisztátalan, és minden holmi is, amelyre ráül, tisztátalan lesz.

5 Valaki azért illeti az ő ágyát, mossa meg a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

6 Az is, aki a holmira ül, amelyen a magfolyós ült vala, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

7 Az is, aki illeti a magfolyósnak testét, mossa meg a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

8 És ha ráköp a magfolyós a tiszta emberre, mossa meg ez a ruháját, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

9 És minden nyereg is, amelyre a magfolyós ráült, tisztátalan legyen!

10 És akárki is, aki illet valamit, ami annak alatta vala, tisztátalan legyen estéig, és aki hordozza azokat, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

11 És mindaz, akit illet a magfolyós, úgy, hogy kezeit le nem öblíti vízzel, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

12 A cserépedény pedig, amelyet a magfolyós illet, törettessék el, minden faedény pedig öblíttessék ki vízzel!

13 Mikor pedig megtisztul a magfolyós az ő folyásából, akkor számláljon hét napot az ő tisztulására, és mossa meg ruháit, és a testét is mossa le forrásvízben, és tiszta lesz.

14 És a nyolcadik napon vegyen elő két gerlicét vagy két galambfiat, és menjen el az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához, és adja azokat a papnak!

15 És készítse el azokat a pap: az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat egészen égő áldozatul! Így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt az ő magfolyása miatt!

16 Ha valamely férfiúnak magömlése van, mossa meg az egész testét vízben, és tisztátalan legyen estéig!

17 És minden ruha, és minden bőr, amelyre a magömlés kihat, mosattassék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

18 És az asszony is, akivel férfiú hál magömléssel, mosódjanak meg vízben, és tisztátalanok legyenek estéig!

19 Mikor asszony lesz magfolyóssá, és véressé lesz az ő magfolyása a testén, hét napig legyen az ő havibajában, és valaki illeti azt, tisztátalan legyen estéig!

20 Mindaz is, amin hál az ő havibajában, tisztátalan legyen, és mindaz is, amin ül, tisztátalan legyen!

21 És mindaz, aki illeti az ő ágyát, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

22 És mindaz is, aki illet bármely holmit, amelyen ült, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

23 Sőt ha valaki az ő ágyán vagy a holmikon illet is valamit, amelyeken ő ült, tisztátalan legyen estéig!

24 Ha pedig vele hál valaki, és reáragad arra az ő havibaja, tisztátalan legyen hét napig, és minden ágy is, amelyen fekszik, tisztátalan legyen!

25 És hogyha sok napig tart az asszonynak az ő vérfolyása a havibajának idején kívül, vagy ha a folyás a havibajon túl tart, valameddig az ő tisztátalanságának folyása tart, úgy legyen, mint havibajának idején, tisztátalan az.

26 Minden ágy, amelyen fekszik az ő folyásának egész ideje alatt, olyan legyen, mint a havibaja idejében lévő ágya, és minden holmi is, amelyre ráül, tisztátalan legyen, mint az ő havibajának tisztátalansága alatt!

27 És mindaz is, aki illeti azokat, tisztátalan lesz, mossa meg azért a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estéig!

28 Ha pedig megtisztul az ő folyásából, számláljon hét napot, és azután tiszta legyen!

29 A nyolcadik napon pedig vegyen elő két gerlicét vagy két galambfiat, és vigye el azokat a papnak a gyülekezet sátorának nyílásához!

30 És készítse el a pap az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égő áldozatul! Így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt az ő tisztátalanságának folyása miatt!

31 Így tartsátok vissza Izráel fiait az ő tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságuk miatt, megfertőztetvén az én hajlékomat, amely közöttük van!

32 Ez a törvénye a magfolyósnak és annak, akinek magömlése van, ami által tisztátalanná lesz;

33 és a havibajban szenvedőnek és a magfolyásban lévőnek, férfinak és asszonynak és annak a férfiúnak, aki tisztátalan asszonnyal hál.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában