Ésaiás

47. fejezet

A dölyfös és babonás Babilon romlása

1 Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz leánya, ülj a földre királyi szék nélkül, te, a káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek! JSir 2,10; Jób 2,8.13; Ésa 14,11-12; Jer 51,39

2 Vedd a malmot, és őrölj lisztet, född fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, fedd fel combodat, és menj át a folyókon! Náh 3,5; Jer 13,22.26

3 Fedeztessék föl meztelenséged, és láttassék meg szemérmed! Bosszút állok, és embert nem kímélek – Ésa 3,18; Hós 2,12; Jel 17,16

4 így szól a mi Megváltónk, Seregeknek Ura az ő neve, Izráel Szentje.

5 Ülj némán, és menj a sötétre, te, a káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged országok úrnőjének! Mik 7,8; Ésa 9,2; 50,10

6 Fölgerjedtem volt népem ellen, megfertőztettem örökségemet, és kezedbe adtam azt. Te nem cselekedtél velük irgalmasságot, az öregre nehéz igát vetettél. 2Kir 25,1-10; Zak 1,15; Jer 50,17; 51,34

7 És ezt mondád: Örökre úrnő leszek! Úgyhogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg annak végéről. Jel 18,7

8 És most halld meg ezt, bujálkodó, aki bátorságban ülsz, aki ezt mondja szívében: Én vagyok, és nincs senki több, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem. Ez 28,2; Ésa 54,1.4-7; JSir 1,1; Jel 17,4-8

9 És mind e kettő eljő reád nagy hamar egy napon: gyermektelenség és özvegység, teljességükben jőnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod.

10 Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! Bölcsességed és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád szívedben: Én vagyok, és nincs senki több. Zsolt 10,11; 94,6.7; Ez 8,12; 9,9; Jób 22,13.14; Ésa 19,11; Ez 28,4

11 Azért jő tereád a gonosz, amelynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, amelyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jő pusztulás reád, nem is tudod.

12 No, állj elő hát igéző szózatiddal és varázslásodnak sokaságával, amelyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. Dán 2,2

13 Tanácsaid sokaságában megfáradtál. No, álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád! Ésa 44,25

14 Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körülülhető parázs. Ésa 29,6; 30,30; 1,31; Mt 3,12

15 Így járnak azok, akikkel vesződtél, és akik kereskedő társaid voltak ifjúságodtól fogva, futnak, ki-ki a maga útján, senki nem segít néked. Ésa 13,14; Jer 51,6.9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában