Ésaiás

54. fejezet

Isten ígérete az ő népének és az ő örökkévaló irgalmasságának bizonyossága

1 Ujjongj, te, meddő, ki nem szültél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajúdtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál – azt mondja az Úr. Gal 4,27; Ésa 49,20; 47,8

2 Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjesszék ki! Ne tiltsd meg! Nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet! Ésa 49,19-21; Jer 31,38; Zak 14,10-11

3 Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek.

4 Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Hós 2; Jer 3,24.25; 31,19; 51,5

5 Mert férjed a te teremtőd, Seregeknek Ura az ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik. Mik 4,13

6 Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened:

7 Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek.

8 Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad – ezt mondja megváltó Urad. Ésa 60,10; Zsolt 30,6

9 Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize. Miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. 1Móz 8,21; 9,11

10 Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül – így szól könyörülő Urad.

11 Oh, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafírokra alapítalak. Jel 21,18-21

12 Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből.

13 És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Jn 6,45; Ésa 59,21

14 Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád. Ésa 9,7; Zsolt 97,2

15 És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem éntőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad.

16 Ímé, én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint. És én teremtém a pusztítót is a vesztésre.

17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van – így szól az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában