Ésaiás

50. fejezet

Izráel a saját bűnei miatt vettetett el, az Úr Szolgája hozza az üdvösséget

1 Így szól az Úr: Hol van anyátok elválólevele, amellyel őt elbocsátám? Vagy hol van egy kölcsönadóim közül, akinek titeket eladtalak? Ímé, a ti vétkeitekért adattatok el, és bűneitekért bocsáttatott el anyátok! Ésa 57,17; 5Móz 24,1; Mik 2,9; Mal 2,14.15; Jer 3,8; Mt 5,31.32; 18,25

2 Miért jöttem, holott nem volt ott senki? Hívtam, és nem felelt senki sem. Vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat? Vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Ímé, én dorgálásommal kiszáraztom a tengert, a folyókat pusztává teszem, megbűzhödnek halaik, hogy nincsen víz, és szomjúságtól meghalnak. Ésa 51,15; 59,1; Mt 8,27

3 Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat. Jel 6,12

4 Az Úr Isten bölcs nyelvet adott énnékem, hogy tudjam erősítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Zsolt 40,7

5 Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Zsid 10,7; Jer 17,16; Ám 3,8

6 Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köpdösés előtt. Mt 5,39-47; 18,4; 4Móz 12,14; Mt 26,67

7 És az Úr Isten megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Jer 1,18; Ez 3,8.9

8 Közel van, aki engem megigazít, ki perel énvelem? Álljunk együtt elő! Kicsoda peresem? Közelegjen hozzám! Róm 8,33; Jób 13,19

9 Ímé, az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem? Ímé, mindnyájan, mint a ruha, megavulnak, moly emészti meg őket. Ésa 51,8

10 Ki féli közületek az Urat? És ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez! Ésa 51,1.7

11 Ímé, ti mind, akik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok. Fájdalomban fogtok feküdni!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában