Malakiás

2. fejezet

Feddő beszéd a papok és a nép ellen bűneik, főként bálványimádó nőkkel való házasságuk miatt

1 Most azért néktek szól ez a parancsolat, ti, papok!

2 Ha meg nem hallgatjátok, és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek – azt mondja a Seregeknek Ura –, átkot bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat. Bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre!

3 Ímé, én megrontom a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok orcáitokba, a ti ünneplésteknek szemetjét, és ahhoz hordanak ki titeket.

4 És megtudjátok, hogy azért adtam néktek e parancsolatot, hogy szövetségem legyen a Lévivel – azt mondja a Seregeknek Ura. 4Móz 8,11-19

5 Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki, és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt.

6 Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban; békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűnből. 5Móz 33,9.10

7 Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő. 3Móz 10,11; Agg 1,13

8 De ti elhajlottatok ez útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel, felbontottátok Lévi szövetségét – azt mondja a Seregeknek Ura.

9 Azért én is szidalmasakká tettelek titeket, és utálatosakká az egész nép előtt amiatt, hogy meg nem őriztétek az én utamat, hanem személyválogatók voltatok a törvénnyel.

10 Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-é minket? Miért csalja hát ki-ki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Ésa 60,21; Ef 4,6

11 Hűtelenné lett Júda, és utálatosság támadt Izráelben és Jeruzsálemben, mert megfertőztette Júda az Úrnak szentségét, amelyet ő szeret, és idegen istennek leányát vette el.

12 Elveszt az Úr mindenkit, aki ezt cselekszi, a vigyázót és a felelőt, a Jákób sátraiból, még ha áldozatot visz is a Seregek Urának.

13 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. Ám 5,21

14 És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Péld 2,17

15 Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok! 1Móz 2,24; Ésa 51,2; Ez 33,24

16 Mert gyűlölöm az elbocsátást – ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene –, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít – azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok! Mt 19,8.9

17 Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok: Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban. Vagy: Hol van az ítéletnek Istene?

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában