Ésaiás

46. fejezet

A babiloni bálványok pusztulása. Izráel szabadulása az ő gondviselő Istenében van

1 Ledől Bél, elesik Nebó, oktalan barmokra kerülnek szobraik, és miket ti hordoztatok, felrakatnak, terhéül a megfáradott állatnak. Jer 50,2; 48,1; 51,47; Ésa 45,20

2 Elesnek, összerogynak együtt, nem menthetik meg a terhet, és ők maguk fogságba mennek.

3 Hallgassatok rám, Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta! Zsolt 22,10.11; 71,6; Ésa 63,9; 2Móz 19,4; 4Móz 11,12; 5Móz 1,31

4 Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek. Én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom. 5Móz 32,10

5 Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk? Ésa 40,18.25

6 Kitöltik az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból istent csináljon, meghajolnak, leborulnak előtte.

7 Vállukra veszik azt és hordozzák, majd állványára helyezik, és veszteg áll, helyéről meg nem mozdul, ha kiáltasz is hozzá, nem felel, nyomorúságodból nem szabadít meg. Jer 10,5; Ésa 45,20

8 Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe, pártütők!

9 Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több, Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos! 5Móz 32,7

10 Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: Tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Zsolt 33,11; Zsid 6,17

11 Ki elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát. Nemcsak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem! Ez 17,2.3.12

12 Hallgassatok reám, keményszívűek, akik távol vagytok az igazságtól!

13 Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban lesz szabadításom, és Izráelen dicsőségem. Ésa 52,6; Jer 29,10; 44,28

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában