EZÉKIEL KÖNYVE

9. fejezet

Nagy csapás Jeruzsálemen; a hívek megmenekülnek

1 És kiáltá füleimbe nagy fennszóval, mondván: Hozzátok el a városra a meglátogatásokat, kinek-kinek a kezében legyen vesztő eszköze! 2Kir 25,1-11

2 És ímé, hat férfi jő vala a felső kapu útjáról, amely északra néz vala, mindeniknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba vala öltözve, és íróeszköz vala derekán. És bemenének és állának az ércoltár mellé. 1Kir 8,64

3 És Izráel Istenének dicsősége elvonula a kerubról, amely fölött vala, a ház küszöbéhez, és kiálta a gyolcsba öltözött férfiúnak, akinek derekán íróeszköz vala. 1Kir 8,11

4 És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében! Jel 7,3.4

5 És amazoknak mondá az én hallásomra: Menjetek át a városon őutána, és vágjátok! Ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok!

6 Vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek! És az én templomomon kezdjétek el! Elkezdék azért a vén férfiakon, akik a ház előtt valának. 2Krón 36,17-19

7 És mondá nékik: Fertőztessétek meg a házat, és töltsétek meg a pitvarokat* megölettekkel! Menjetek ki! És kimenének, és öldöklének a városban.

8 És lőn, hogy levágák őket, és én megmaradtam, és esém az én orcámra, és kiálték és mondék: Ah, ah, Uram, Isten, avagy ki akarod-é irtani Izráel egész maradékát, mikor kiöntöd búsulásodat Jeruzsálemre?

9 És mondá nékem: Izráel és Júda házának vétke felette nagy, mivelhogy tele a föld vérontással, és a város tele van igazságtalansággal, mert azt mondották: Elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát. Jer 18,12; 2Kir 21,16; Ésa 5,7

10 Azért én is (nem kedvez szemem, sem meg nem szánom őket) útjukat fejükhöz verem. Ez 5,11.14-15

11 És ímé, a gyolcsba öltözött férfi, kinek íróeszköz vala derekán, választ hozott, mondván: Úgy cselekedtem, amint parancsolád.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában