5Mózes

30. fejezet

Mózes áldást és átkot hirdet

1 És ha majd elkövetkeznek reád mindezek: az áldás és az átok, amelyet elődbe adtam néked, és szívedre veszed azt ama nemzetek között, akik közé odataszított téged az Úr, a te Istened, 5Móz 28

2 és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind aszerint, amint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből, 3Móz 26,40-42

3 akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván összegyűjt majd téged minden nép közül, akik közé odaszórt téged az Úr, a te Istened. Neh 1,8.9; Jer 32,37

4 Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged.

5 És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, amelyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt. És jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.

6 És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Jer 32,39; Ez 11,19; Róm 2,29

7 Mindez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, akik üldöztek téged.

8 Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én e mai napon parancsolok néked!

9 És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te jódra, amiképpen öröme volt a te atyáidban,

10 hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, amelyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.

11 Mert e parancsolat, amelyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Ésa 45,19

12 Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Róm 10,6

13 Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?

14 Sőt felette közel van hozzád ez ige: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Róm 10,8.9

15 Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. 5Móz 11,26-28

16 Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útjain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt.

17 Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz, és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz, 5Móz 28,15

18 tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, amelyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.

19 Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, 5Móz 4,26; Ésa 1,2

20 hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága, hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt. 5Móz 4,40; 5,33

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában