Példabeszédek

21. fejezet

Isten gondviselése igazgatja az emberek szívét és életét

1 Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt.

2 Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr. Péld 16,2

3 Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál. Ésa 1,11-17; Hós 6,6

4 A szemnek fennhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.

5 A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut. Péld 10,4; 13,4

6 A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, akik a halált keresik. Péld 10,2

7 Az istentelenek pusztítása magával ragadja őket, mert nem akartak igazságot cselekedni. Péld 5,22; Jak 5,1-5

8 Tekervényes a bűnös embernek útja; a tisztának cselekedete pedig igaz.

9 Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal és közös házban. Péld 25,24

10 Az istentelennek lelke kíván gonoszt, és az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő felebarátja.

11 Mikor a csúfolót büntetik, az együgyű lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt. Péld 19,25

12 Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek.

13 Aki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.

14 A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást.

15 Vigasság az igaznak igazat cselekedni, de ijedelem a hamisság cselekedőinek. Péld 10,23

16 Az ember, aki eltévelyedik az értelemnek útjáról, az élet nélkül valók gyülekezetében nyugszik.

17 Szűkölködő ember lesz, aki szereti az örömet; aki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag.

18 Az igazért váltságdíj az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen büntettetik meg. Péld 11,8

19 Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonnyal.

20 Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt.

21 Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet. Péld 22,9

22 A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmuknak erejét. Préd 9,15-17

23 Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. Péld 18,21

24 A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, aki haragjában kevélységet cselekszik.

25 A restnek kívánsága megemészti őt, mert az ő kezei nem akarnak dolgozni. Péld 19,15; 22,13; 26,14

26 Egész nap kívánságtól gyötretik; az igaz pedig ad, és nem tartóztatja meg adományát. Zsolt 37,26

27 Az istentelenek áldozata utálatos, kivált mikor gonosz tettért viszi. Péld 15,8

28 A hazug bizonyság elvész; aki pedig jól figyelmez, örökké szól. Péld 19,5.9

29 Megkeményíti az istentelen ember az ő orcáját; az igaz pedig jól rendeli az ő útját.

30 Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. Péld 19,21

31 Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás. Zsolt 33,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában