Példabeszédek

10. fejezet

Az igazság áldása, a bűn átka

1 Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. Péld 15,20

2 Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból. Péld 13,11; 21,6

3 Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kívánságát pedig elveti. Zsolt 37,25.26

4 Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.

5 Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.

6 Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.

7 Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad. Zsolt 112,6

8 A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.

9 Aki tökéletességben jár, bátorsággal jár; aki pedig elferdíti az ő útját, kiismertetik.

10 Aki szemmel hunyorgat, bántást szerez, és a bolond ajkú elesik.

11 Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. Péld 13,14

12 A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet. 1Pt 4,8; 1Kor 13,4-7

13 Az eszesek ajkain bölcsesség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának való. Péld 26,3

14 A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás. Péld 18,7

15 A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységük. Péld 18,11; Zsolt 49,7

16 Az igaznak keresménye életre; az istentelennek jövedelme bűnre van.

17 A bölcsesség-megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.

18 Aki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és aki szól gyalázatot, bolond az.

19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Préd 5,3

20 Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érő. Zsolt 141,5

21 Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. Péld 11,3; 13,6

22 Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.

23 Miképpen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. Péld 11,23; Zsolt 37,30.31

24 Amitől retteg az istentelen, az esik őrajta; amit pedig kívánnak az igazak, meglesz. Zsolt 145,19

25 Amint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentuma van.

26 Minémű az ecet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, akik azt elküldötték.

27 Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek. Péld 9,11; Jób 15,32-34; Zsolt 55,24

28 Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész. Jób 18,14

29 Erősség a tökéletesnek az Úrnak útja; de romlás a hamisság cselekedőinek.

30 Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet. Zsolt 37,22

31 Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.

32 Az igaznak ajkai azt tudják, ami kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában