ZSOLTÁROK KÖNYVE

145. fejezet

Isten kegyelme és igazsága az ő országában

1 Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!

2 Mindennapon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké! Zsolt 69,31

3 Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.

4 Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. Zsolt 78,4.5

5 A te méltóságod dicső fényéről és csodálatos dolgaidról elmélkedem. Zsolt 78,12-27

6 Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.

7 A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.

8 Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Zsolt 86,15

9 Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.

10 Dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak téged a te kegyeltjeid.

11 Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.

12 Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát és az ő országának fényes dicsőségét.

13 A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.

14 Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Zsolt 146,8

15 Mindenki szemei tereád vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket. Zsolt 104,27-28

16 Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.

17 Igaz az Úr minden ő útjában, és minden dolgában kegyelmes. 5Móz 32,4; Jel 15,3

18 Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Zsolt 34,19

19 Beteljesíti az őt félőknek kívánságát; kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Péld 10,24

20 Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

21 Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké! Zsolt 65,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában