Példabeszédek

25. fejezet

A bölcsesség jutalma igaz tisztesség

1 Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.

2 Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni. 5Móz 29,29; Róm 11,33

3 Az ég magasságra, a föld mélységre és a királyoknak szíve kikutathatatlan.

4 Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek.

5 Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke. Zsolt 101,7.8

6 Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj,

7 mert jobb, ha azt mondják néked: Jer ide fel! Hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, akit láttak a te szemeid. Lk 14,8-11

8 Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél azután, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod!

9 A te ügyedet végezd el felebarátoddal, de másnak titkát meg ne jelentsd,

10 hogy ne gyalázzon téged, aki hallja, és a te gyalázatod el ne távozzék!

11 Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.

12 Mint az aranyfüggő és színarany ékesség, olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.

13 Mint a havas hideg az aratásnak idején, olyan a hív követ azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Péld 13,17

14 Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső, olyan a férfiú, aki kérkedik hamis ajándékkal.

15 Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. Péld 15,1

16 Ha mézet találsz, egyél, amennyi elég néked, de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt!

17 Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába, hogy be ne teljesedjék teveled, és meg ne gyűlöljön téged!

18 Pöröly és kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen. Péld 12,17; Zsolt 57,5

19 Mint a romlott fog és kimarjult láb, olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.

20 Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Róm 12,15

21 Ha éhezik, aki téged gyűlöl, adj enni néki kenyeret, és ha szomjúhozik, adj néki inni vizet, Róm 12,20

22 mert eleven szenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.

23 Az északi szél esőt szül, és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.

24 Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal és közös házban. Péld 21,9

25 Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás. Péld 15,30

26 Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, aki a gonosz előtt ingadozik.

27 Igen sok mézet enni nem jó. Hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?

28 Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. Péld 16,32

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában