Példabeszédek

12. fejezet

A bölcs és bolond magaviselete

1 A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő.

2 Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerük ki nem mozdul. Jób 18,5-21; Jób 8,16-17

3 A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. Péld 31,10-31

4 Az igazaknak gondolataik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.

5 Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat. Péld 1,11

6 Leomlanak az istentelenek, és odalesznek; az igazak háza pedig megáll.

7 Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű utálatos lesz.

8 Jobb, akit kevésre tartanak, és szolgája van, mint aki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű. 1Sám 18,23

9 Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. 5Móz 25,4

10 Aki műveli az ő földjét, megelégedik eledellel; aki pedig követ hiábavalókat, bolond az. Péld 28,19

11 Kívánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt.

12 Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz. Zsolt 41,7; 52,4

13 Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval, és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának. Péld 13,2; Zsolt 34,13-16

14 A bolondnak útja helyes az ő szeme előtt; de aki tanáccsal él, bölcs az.

15 A bolondnak haragja azon napon megismertetik, elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.

16 Aki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot. Péld 14,5

17 Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság. Zsolt 52,4

18 Az igazmondó ajak megáll mindörökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.

19 Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vigasság.

20 Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.

21 Utálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; akik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek őnála.

22 Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kiáltja a bolondságot. Péld 15,2

23 A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz. Péld 19,15

24 A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.

25 Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.

26 Nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége. Péld 19,15

27 Az igazságnak útjában van élet, és az ő ösvényének útja halhatatlanság.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában