Jób

8. fejezet

Bildád első beszéde: csak a bűnbánat lehet Jób számára a megoldás; az istentelenek elvesznek

1 Akkor felele a sukhi Bildád, és monda:

2 Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél?

3 Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot? 2Krón 19,7; JSir 1,18

4 Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket. Jób 1,18.19

5 De ha te az Istent buzgón keresed, és a Mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, Jób 22,23

6 ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát.

7 És ha előbbi állapotod szegényes volt, ezutáni állapotod boldog lesz nagyon.

8 Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra! 5Móz 4,32; 32,7

9 Mert mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön. Jób 7,7; Zsolt 39,13

10 Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívük szerint néked?!

11 Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül?

12 Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad. Zsolt 129,5.6

13 Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész. Jób 11,20

14 Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló. Ésa 59,6

15 Házára támaszkodik, és nem áll meg, kapaszkodik belé, és nem marad meg.

16 Bő nedvességű ez a napfényen is, és ágazata túlnő a kertjén. Zsolt 1,2.3

17 Gyökerei átfonódnak a kőhalmon, átfúródnak a sziklarétegen.

18 Ám ha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak!

19 Ímé, ez az ő pályájának öröme. És más hajt ki a porból.

20 Ímé, az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt.

21 Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal.

22 Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában