Példabeszédek

14. fejezet

Az emberi életbe vágó igaz bölcsesség dicsérete

1 A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt. Péld 31,10-31

2 Aki igazán jár, féli az Urat; aki pedig elfordult az ő útjaiban, megutálja őt. Jób 12,4

3 A bolondnak szájában van kevélységnek pálcája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket.

4 Mikor nincsenek ökrök, tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.

5 A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából. Péld 12,16; 2Móz 23,1

6 A csúfoló keresi a bölcsességet, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű.

7 Menj el a bolond férfiú elől, és nem ismerted meg a tudománynak beszédét. Péld 9,7; 23,9

8 Az eszesnek bölcsessége az ő útjának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás.

9 A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van.

10 A szív tudja az ő lelke keserűségét, és az ő örömében az idegen nem részes.

11 Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik.

12 Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. Péld 16,25

13 Nevetés közben is fáj a szív, és végre az öröm fordul szomorúságra. Lk 6,25

14 Az ő útjaiból elégszik meg az elfordult elméjű, önmagából pedig a jó férfiú. Péld 1,31.32

15 Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.

16 A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott. Zsolt 17,4; 119,120

17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.

18 Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját.

19 Meghajtják magukat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál. Zsolt 18,45; Jób 20,10

20 Még az ő felebarátjánál is utálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja. Péld 19,7

21 Aki megutálja az ő felebarátját, vétkezik; aki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az. Jób 31,16-20; Mt 25,34-40

22 Nemde tévelyegnek, akik gonoszt szereznek; kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek. Lk 6,38

23 Minden munkából nyereség lesz, de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.

24 A bölcseknek ékességük az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság.

25 Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok.

26 Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke. Péld 18,10

27 Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. Péld 13,14

28 A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.

29 A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.

30 A szelíd szív a testnek élete; az irigység pedig a csontoknak rothadása.

31 Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, aki könyörül a szűkölködőn. Péld 17,5; Mt 10,40; 25,40; Zsid 6,10

32 Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van. Zsolt 5,7; 34,20

33 Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcsesség; ami pedig a tudatlanokban van, magát hamar megismerheti. Péld 13,16; 29,11

34 Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.

35 A királynak jóakarata van az eszes szolgához, haragja pedig a megszégyenítőhöz.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában