Jób

31. fejezet

Jób beszédeinek befejezése: bizonygatja, hogy feddhetetlenül élt Isten és emberek előtt

1 Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Zsolt 119,37

2 És mi volt jutalmam Istentől felülről vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból?

3 Avagy nem az istentelent illeti-é romlás, és nem a gonosztevőt-é veszedelem? Ésa 66,24; Mt 25,41

4 Avagy nem láthatta-é útjaimat, és nem számlálhatta-é meg lépéseimet?

5 Ha én csalárdsággal jártam, vagy az én lábam álnokságra sietett,

6 az ő igazságának mérlegével mérjen meg engem, és megismeri Isten az én ártatlanságomat.

7 Ha az én lépésem letért az útról, és az én lelkem követte szemeimet, vagy kezeimhez szenny tapadt,

8 hadd vessek én, és más egye meg, és tépjék ki az én maradékaimat gyökerestől!

9 Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján, Péld 7,8-10

10 az én feleségem másnak őröljön, és mások hajoljanak rája!

11 Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn. 3Móz 20,10

12 Mert tűz volna ez, amely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiirtaná. Péld 6,26-29

13 Ha megvetettem volna igazát az én szolgámnak és szolgálómnak, mikor pert kezdtek ellenem,

14 mi tevő lennék, ha felkelne az Isten, és ha meglátogatna, mit felelnék néki?

15 Nem az teremtette-é őt is, aki engem teremtett anyám méhében? Nem egyugyanaz formált-é bennünket anyánk ölében? Jób 34,19; Péld 22,2

16 Ha a szegények kívánságát megtagadtam, és az özvegy szemeit epedni engedtem, Jak 1,27; Ésa 10,2

17 és ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva abból nem evett, Préd 11,2

18 hiszen ifjúságom óta, mint atyánál nevekedett nálam, és anyámnak méhétől kezdve vezettem őt, Zsolt 37,26

19 ha láttam a ruhátlant veszni indulni, és takaró nélkül a szegényt, Mt 25,44.45; Ésa 58,7

20 hogyha nem áldottak engem az ő ágyékai, és az én juhaim gyapjából fel nem melegedett,

21 ha az árva ellen kezemet felemeltem, mert láttam a kapuban az én segítségemet,

22 a lapockájáról essék ki a vállam, és a forgócsontról szakadjon le karom!

23 Hiszen úgy rettegtem Isten csapásától, és fensége előtt tehetetlen valék! Péld 22,23; Zsolt 119,120

24 Ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak: Én bizodalmam!

25 Ha örültem azon, hogy nagy a gazdagságom, és hogy sokat szerzett az én kezem,

26 ha néztem a napot, mikor fényesen ragyogott, és a holdat, mikor méltósággal haladt,

27 és az én szívem titkon elcsábult, és szájammal megcsókoltam a kezemet,

28 ez is bíró elé tartozó bűn volna, mert ámítottam volna az Istent odafent. 2Móz 22,20; 5Móz 13,12-16

29 Ha örvendeztem az engem gyűlölőnek nyomorúságán, és ugráltam örömömben, hogy azt baj érte,

30 de nem engedtem, hogy szájam vétkezzék azzal, hogy átkot kérjek az ő lelkére.

31 Ha nem mondták az én sátorom cselédei: Van-é, aki az ő húsával jól nem lakott?

32 A jövevény nem hált az utcán, ajtóimat az utas előtt megnyitám.

33 Ha emberi módon eltitkoltam vétkemet, keblembe rejtve bűnömet, Zsolt 32,3.5; Péld 28,13

34 bizony akkor tarthatnék a nagy tömegtől, rettegnem kellene nemzetségek megvetésétől. Elnémulnék, és az ajtón sem lépnék ki.

35 Oh, bárcsak volna valaki, aki meghallgatna engem! Ímé, ez a végszóm: A Mindenható feleljen meg nékem, és írjon könyvet ellenem az én vádlóm!

36 Bizony én azt a vállamon hordanám, és korona gyanánt a fejemre tenném.

37 Lépteimnek számát megmondanám néki, mint egy fejedelem, úgy járulnék hozzá.

38 Ha földem ellenem kiáltott, és annak barázdái együtt siránkoztak,

39 ha annak termését fizetés nélkül ettem, vagy gazdájának lelkét kioltottam,

40 búza helyett tövis teremjen, és árpa helyett konkoly! Itt végződnek a Jób beszédei.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában