Jób

32. fejezet

Elihu első beszéde: megmagyarázza, hogy bár fiatal, miért szólal meg

1 Miután ez a három ember megszűnt vala felelni Jóbnak, mivel ő igaz vala önmaga előtt,

2 haragra gerjede Elihu, a Barakeél fia, aki Búztól való vala, a Rám nemzetségéből. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél.

3 De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivelhogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jóbot. Jób 13,4

4 Elihu azonban várakozott a Jóbbal való beszéddel, mert amazok öregebbek valának őnála.

5 De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfiú szájában, akkor gerjede föl az ő haragja.

6 És felele a Búztól való Elihu, Barakeél fia, és monda: Napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam, és féltem tudatni veletek véleményemet.

7 Gondoltam: Hadd szóljanak a napok, és hadd hirdessen bölcsességet az évek sokasága!

8 Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehelése, ami értelmet ád néki. Jób 38,36; Dán 1,17

9 Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet. Jób 12,12-13

10 Azt mondom azért: Hallgass reám, hadd tudassam én is véleményemet!

11 Ímé, én végigvártam beszédeiteket, figyeltem, amíg okoskodtatok, amíg szavakat keresgéltetek.

12 Igen ügyeltem reátok, és ímé, Jóbot egyikőtök sem cáfolá meg, sem beszédére meg nem felelt.

13 Ne mondjátok azt: Bölcsességre találtunk, Isten győzheti meg őt és nem ember!

14 Mivel énellenem nem intézett beszédet, nem is a ti beszédeitekkel válaszolok hát néki.

15 Megzavarodának, és nem feleltek többé, kifogyott belőlük a szó.

16 Vártam, de nem szóltak, csak álltak, és nem feleltek többé.

17 Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet!

18 Mert tele vagyok beszéddel, unszolgat engem a bennem levő lélek.

19 Ímé, bensőm olyan, mint az újbor, amelynek nyílása nincsen, miként az új tömlők, csaknem szétszakad.

20 Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak, felnyitom ajkaimat, és felelek.

21 Nem leszek személyválogató senki iránt, nem hízelkedem egy embernek sem,

22 mert én hízelkedni nem tudok. Könnyen elszólíthatna engem a teremtőm.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában