Jób

12. fejezet

Jób harmadik védekezése: korholja barátainak felfuvalkodott bölcsességét, és felülmúlja őket Isten korlátlan hatalmának leírásában

1 Felele erre Jób, és monda:

2 Bizonyára ti magatok vagytok a nép, és veletek kihal a bölcsesség.

3 Nékem is van annyi eszem, mint néktek, és nem vagyok alábbvaló nálatok, és ki ne tudna ilyenféléket? Jób 13,2

4 Kikacagják a saját barátai azt, mint engem, aki Istenhez kiált, és meghallgatja őt. Kikacagják az igazat, az ártatlant! Péld 14,2

5 A szerencsétlen megvetni való, gondolja, aki boldog: ez vár azokra, akiknek lábuk roskadoz. Zsolt 38,17

6 A kóborlók sátrai csendesek, és bátorságban vannak, akik ingerlik az Istent, és aki kezében hordja Istenét. Zsolt 73,3-12

7 Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked.

8 Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked.

9 Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt?

10 Akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke.

11 Nemde nem a fül próbálja-é meg a szót, és az íny kóstolja meg az ételt?

12 A vén emberekben van-é a bölcsesség, és az értelem a hosszú életben-é? Jób 15,9.10

13 Őnála van a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem.

14 Ímé, amit leront, nem épül föl az. Ha valakire rázárja az ajtót, nem nyílik föl az. Jel 3,7

15 Ímé, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak; ha kibocsátja őket, felforgatják a földet.

16 Őnála van az erő és okosság. Övé az eltévelyedett, és aki tévelygésre visz. Jób 9,4

17 A tanácsadókat fogságra viszi, és a bírákat megbolondítja. Ésa 19,11.12; 1Kor 1,19

18 A királyok bilincseit feloldja, és övet köt derekukra. Dán 2,21; 4,30-33

19 A papokat fogságra viszi, és a hatalmasokat megbuktatja.

20 Az ékesen szólótól eltávolítja a beszédet, és a vénektől elveszi a tanácsot.

21 Szégyent zúdít az előkelőkre, és a hatalmasok övét megtágítja.

22 Feltárja a sötétségből a mélységes titkokat, és a halálnak árnyékát is világosságra hozza. Dán 2,22; 1Kor 4,5

23 Nemzeteket növel fel, azután elveszíti őket; nemzeteket terjeszt ki messzire, azután elűzi őket. Zsolt 107,38

24 Elveszi eszüket a föld népe vezetőinek, és úttalan pusztában bujdostatja őket. Zsolt 107,40

25 És világtalan setétben tapogatóznak, és tántorognak, mint a részeg. Jób 5,13.14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában