5Mózes

25. fejezet

A botbüntetés szabálya

1 Ha per támad férfiak között, és törvény elé mennek, és megítélik őket, és igazat adnak az igaznak, és bűnösnek mondják a bűnöst, Péld 17,15

2 akkor, ha a bűnös ütleget érdemel, vonassa le azt a bíró, és üttessen arra maga előtt annak bűnössége szerint való számban!

3 Negyvenet üttessen rá, ne többet, hogy netalán, ha ennél több ütést üttet reá, alávalóvá legyen előtted a te atyádfia! 2Kor 11,24

4 Ne kösd be az ökörnek száját, mikor nyomtat! 1Kor 9,9; 1Tim 5,18

A sógorházasság

5 Ha testvérek laknak együtt, és meghal egy közülük, és nincs annak fia, a megholtnak felesége ne menjen ki a háztól idegen férfiúhoz, hanem a sógora menjen be hozzá, és vegye el őt magának feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban! Ruth 4,5; Mt 22,24

6 És majd az elsőszülött, akit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak neve ki ne töröltessék Izráelből.

7 Hogyha a férfinak nincs kedve elvenni az ő ángyát, menjen el az ő ángya a kapuba a vénekhez, és mondja: Sógorom vonakodik fenntartani az ő testvérének nevét Izráelben, nem akar velem sógorsági házasságban élni.

8 Akkor hívják azt az ő városának vénei, és beszéljenek vele! És ha megáll, és ezt mondja: Nincs kedvem őt elvenni.

9 Akkor járuljon hozzá az ő ángya a vének szemei előtt, és húzza le saruját annak lábáról, és köpjön az arcába, és szóljon, és ezt mondja: Így kell cselekedni azzal a férfival, aki nem építi az ő testvérének házát.

10 És „lehúzott sarujú háznép”-nek nevezzék az ő nevét Izráelben.

11 Ha két férfi összevesz egymással, és az egyiknek felesége odajárul, hogy megszabadítsa az ő férjét annak kezéből, aki veri azt, és kinyújtja kezét, és megfogja annak szeméremtestét,

12 vágd el annak kezét, meg ne szánja szemed!

Hamis mérték tilalma

13 Ne legyen a te zsákodban kétféle font: nagyobb és kisebb! 3Móz 19,35.36

14 Ne legyen a te házadban kétféle éfa: nagyobb és kisebb!

15 Teljes és igaz fontod legyen néked; teljes és igaz éfád legyen néked, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked! Ez 45,10

16 Mert az Úr előtt, a te Istened előtt utálnivaló mindaz, aki ezeket cselekszi, és mindaz, aki hamisságot művel. Péld 11,1

Az amálekiták kiirtandók

17 Megemlékezzél arról, amit Amálek cselekedett rajtad az úton, amikor Egyiptomból kijöttetek. 2Móz 17,8-11.14

18 Hogy reád támadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind az erőtleneket, akik hátul valának, amikor magad is fáradt és lankadt voltál, és nem félte az Istent.

19 Mikor azért megnyugtat majd téged az Úr, a te Istened, minden te köröskörül lévő ellenségedtől azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül, hogy bírjad azt, töröld el Amálek emlékezetét az ég alól! El ne felejtsd! 1Sám 15,2.3.7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában