ZSOLTÁROK KÖNYVE

103. fejezet

Isten irgalmasságának dicsérete

1 A Dávidé. Áldjad, én lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét!

2 Áldjad, én lelkem, az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről! Zsolt 18,1.51

3 Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Zsolt 32,5; 2Sám 12,13

4 Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Zsolt 86,13

5 Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Ésa 40,31

6 Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Zsolt 146,7; Róm 2,6-11

7 Megismertette az ő útjait Mózessel, Izráel fiaival az ő cselekedeteit. Zsolt 147,19.20

8 Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 2Móz 34,6

9 Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Jer 3,12.15

10 Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. JSir 3,22

11 Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.

12 Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.

13 Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mal 3,17

14 Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. 1Móz 2,7

15 Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.

16 Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.

17 De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; Zsolt 84,12.13; Lk 1,50

18 azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. 1Kir 9,4-5

19 Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Zsolt 68,34

20 Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti, hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára! Zsid 1,14

21 Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői!

22 Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad, én lelkem, az Urat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában