JÁNOS JELENÉSEKRŐL

12. fejezet

A napba öltözött asszony és a sárkány. Mihály harca a sárkánnyal

1 És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona,

2 aki terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben. Mik 4,10

3 Láttaték más jel is az égben, és ímé, vala egy nagy veres sárkány, akinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona. Dán 7,7

4 És a farka utána vonszolá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat, és álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Dán 8,10

5 És szüle fiúmagzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Jel 2,27; 19,15; Zsolt 2,9

6 Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezerkétszázhatvan napig. Jel 11,3

7 És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai, Dán 10,13.21

8 de nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben.

9 És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. Jel 20,2-3; 1Móz 3,1.4.15

10 És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az üdvösség és az erő és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Jel 7,10; 19,1; Róm 8,33-34; Jel 11,15; 19,6

11 És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték mindhalálig. Róm 8,37; 16,20

12 Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban! Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van. Zsolt 96,11; Ésa 49,13; Jel 8,13; 9,12; 11,14

13 Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút szülte. Jel 12,1.2.5

14 De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. Dán 12,7

15 És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.

16 De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott.

17 Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele, Jel 19,10; 1Jn 5,10

18 és álla a tengernek fövenyére.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában