ZSOLTÁROK KÖNYVE

7. fejezet

Az igazságos Isten megmenti az igaz szívű Dávidot az igazságtalan ellenség ellen

1 Dávid siggajonja, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt.

2 Én Uram, Istenem, benned bízom. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem,

3 hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító! Zsolt 10,9

4 Én Uram, Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben,

5 ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, Jób 31,7.8

6 akkor ellenség üldözze lelkemet, s érje el és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet! Szela.

7 Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen! Serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet! Zsolt 44,24

8 És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba!

9 Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint! 1Móz 18,25; Zsolt 18,21-25

10 Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Jer 11,20; Jel 2,23

11 Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket.

12 Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki mindennap haragszik. Zsolt 9,5

13 Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. 5Móz 32,41; JSir 2,4

14 Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait.

15 Ímé, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Jób 15,35; Ésa 59,4

16 Gödröt ás, és mélyre vájja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Péld 5,22; Zsolt 9,16

17 Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága!

18 Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. Zsolt 9,5-7; 18,21-28

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában