ZSOLTÁROK KÖNYVE

91. fejezet

A mindenható Isten oltalma minden veszedelemben

1 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.

2 Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, őbenne bízom!

3 Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Zsolt 124,7

4 Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Zsolt 57,2; 5Móz 32,11.12

5 Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, Jób 5,19-21

6 a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít.

7 Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít.

8 Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését.

9 Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam. A Felségest választottad a te hajlékoddá.

10 Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, Zsolt 121,6-8

11 mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Zsolt 34,8; Zsid 1,14; Mt 4,6

12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Lk 4,9-12

13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Jób 5,22

14 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Zsolt 9,11

15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Zsolt 50,15

16 Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Zsolt 34,13-15

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában