ZSOLTÁROK KÖNYVE

111. fejezet

Hálaének Isten testi és lelki áldásaiért

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívből az igazak környezetében és a gyülekezetben.

2 Nagyok az Úrnak cselekedetei; kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban.

3 Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

4 Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr.

5 Eledelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökké. 2Móz 16,35

6 Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.

7 Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes.

8 Megingathatlanok örökké és mindvégig, hívségből és egyenességből származottak.

9 Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve.

10 A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig. Jób 28,28; Péld 9,10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában