ZSOLTÁROK KÖNYVE

54. fejezet

Könyörgés szabadításért

1 Az éneklőmesternek, hangszerekkel, Dávid tanítása,

2 mikor a zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem minálunk lappang-é Dávid? 1Sám 23,19.20; 26,1

3 Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!

4 Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire!

5 Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre. Szela.

6 Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.

7 Bosszút áll az utánam leselkedőkön. A te igazságod által rontsd meg őket!

8 Kész szívvel áldozom néked, áldom a te nevedet, Uram, mert jó.

9 Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában