ZSOLTÁROK KÖNYVE

53. fejezet

Fohász az emberek megváltásáért

1 Az éneklőmesternek a mahalathra, Dávid tanítása. Zsolt 14

2 Ezt mondta a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, és utálatos hamisságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék.

3 Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső?

4 Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak, nincsen, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Róm 3,10-12

5 Avagy nincs értelem a hamisságnak cselekvőiben, akik az én népemet megeszik, mintha kenyeret ennének, akik az Istent segítségül nem hívják?

6 Ott félnek nagy félelemmel, ahol nincsen félelem. Mert az Isten elszéleszti azoknak tetemeit, akik tábort járnak ellened, megszégyeníted azokat, mert az Isten megveti őket.

7 Oh, vajha eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza az ő népének foglyait, örül majd Jákób, és vigad Izráel.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában