Énekek

3. fejezet

A menyasszony hűsége

1 Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, akit szeret az én lelkem, keresém őt, és meg nem találtam.

2 Immár felkelek, és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem azt, akit szeret az én lelkem, keresém őt, és nem találám.

3 Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik. Mondék nékik: Láttátok-é azt, akit az én lelkem szeret?

4 Alig mentem vala el azoktól, mikor megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret. Megragadám őt, el sem bocsátám, mígnem bevivém őt anyám házába, és az én szülőmnek ágyasházába.

5 Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasira, fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet, valamíg ő akarja! Énekek 2,7; 8,4

6 Kicsoda az, aki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa? Mirhától és tömjéntől illatos, a patikáriusnak minden jó illatú porától. Énekek 8,5

7 Ímé, ez a Salamon gyaloghintaja, hatvan erős férfi van körülötte, Izráelnek erősei közül.

8 Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, kinek-kinek oldalán fegyvere az éjszakának félelme ellen.

9 Hálóágyat csinált magának Salamon király a Libánus fáiból.

10 Oszlopait ezüstből csinálta, oldalát aranyból, ágyát bíborból, belső része ki van rakva szeretettel a Jeruzsálemnek leányi által.

11 Jöjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai, Salamon királyt a koronában, mellyel megkoronázta őt az anyja, az ő eljegyzésének napjára és az ő szíve vigasságának napjára!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában