Énekek

4. fejezet

A menyasszony szépsége

1 Ímé, szép vagy, én mátkám, ímé, szép vagy, a te szemeid galambok a te fátyolod mögött, a te hajad hasonló a kecskéknek nyájához, melyek a Gileád hegyéről szállanak alá. Énekek 1,15; Énekek 6,2

2 A te fogaid hasonlók a megnyírt juhok nyájához, melyek a fürdőből feljőnek, melyek mind kettősöket* ellenek, és nincsen azok között meddő.

3 Mint a karmazsin cérna, a te ajkaid, és a te beszéded kedves, mint a pomagránátnak* darabja, olyan a te vakszemed a te fátyolod alatt.

4 Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, amely építtetett fegyveres háznak, amelyben ezer pajzs függesztetett fel, mind az erős vitézek pajzsai.

5 A te két emlőd olyan, mint két vadkecske, egy zergének kettős* fia, amelyek a liliomok közt legelnek. Énekek 7,3

6 Míg meghűsöl a nap, és elmúlnak az árnyékok, elmegyek a mirhának hegyére és a tömjénnek halmára. Énekek 2,17

7 Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned! Ef 5,27

8 Énvelem a Libánusról, én jegyesem, énvelem a Libánusról eljöjj; nézz az Amanának hegyéről, a Sénirnek és Hermonnak tetejéről, az oroszlánoknak barlangjukból, a párducoknak hegyeiről! 5Móz 3,9

9 Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem, megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánccal!

10 Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem! Mely igen jók a te szerelmeid! Jobbak a bornál, és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál! Énekek 1,2

11 Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illatja, mint a Libánusnak illatja.

12 Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem, mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő.

13 A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egyben, ciprusok nárdusokkal egyben.

14 Nárdus és sáfrány, jó illatú nád és fahéj, mindenféle tömjéntermő fákkal, mirha és aloés minden drága fűszerszámokkal. 4Móz 24,6

15 Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a Libánusról.

16 Serkenj fel, északi szél, és jöjj el, déli szél, fújj az én kertemre, folyjanak annak drága illatú szerszámai, jöjjön el az én szerelmesem az ő kertébe, és egye annak drágalátos gyümölcsét!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában