Énekek

6. fejezet

Az egymásra találás öröme

1 Szép vagy én mátkám, mint Tirsa városa, kedves, mint Jeruzsálem, rettenetes, mint a zászlós tábor. Zsolt 48,3

2 Fordítsd el a te szemeidet éntőlem, mert azok megzavarnak engem. A te hajad olyan, mint a kecskéknek nyája, melyek a Gileádról szállanak alá. Énekek 4,1

3 A te fogaid hasonlók a juhok nyájához, melyek feljőnek a fürdőből, melyek mind kettősöket* ellenek, és meddő azok között nincsen. Énekek 4,2

4 Mint a pomagránát* darabja a te vakszemed a te fátyolod alatt. Énekek 4,3

5 Hatvanan vannak a királynék, és nyolcvanan az ágyasok, és számtalan a leányzó.

6 És az én galambom, az én tökéletesem, az ő anyjának egyetlenegye, az ő szülőjének választottja. Látják a leányok, és boldognak mondják őt, a királynéasszonyok és az ágyasok, és dicsérik őt.

7 Kicsoda az, aki úgy láttatik, mint egy hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor?

8 A diófás kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek zöld füveit lássam, hogy megnézzem, ha fakad-é a szőlő, és a pomagránátfák virágzanak-é?

9 Nem tudtam, hogy az én elmém ültete engem az én nemes népemnek díszhintajába.

10 Térj meg, oh, Sulamit! Térj meg, térj meg, hogy nézzünk téged! Mit néztek Sulamiton? Mintegy mahanaimbeli körtáncot!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában