Énekek

5. fejezet

A menyasszony hallja a vőlegény szavát, panaszkodik hiánya miatt, és dicséri szépségét

1 Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem, szedem az én mirhámat az én balzsamommal, eszem az én lépes mézemet az én mézemmel, iszom az én boromat az én tejemmel. Egyetek, barátim, igyatok, és részegedjetek meg, szerelmesim!

2 Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala, és ímé az én szerelmesemnek szava, aki zörget, mondván: Nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem, mert az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatjával!

3 Felelék én: Levetettem ruhámat, hogyhogy öltözhetném fel? Megmostam lábaimat, mi módon keverném azokat a porba?

4 Az én szerelmesem kezét benyújtá az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindulának őrajta.

5 Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mirha csepeg vala, és az én ujjaimról folyó mirha a závár kilincsére.

6 Megnyitám az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, elment, az én lelkem megindult az ő beszédén. Keresém őt, de nem találám, kiáltám őt, de nem felele nékem.

7 Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik, megverének engem, megsebesítének engem, elvevék az én felöltőmet tőlem a kőfalnak őrizői.

8 Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, ha megtaláljátok az én szerelmesemet, mit mondotok néki? Hogy én a szerelem betege vagyok!

9 Micsoda a te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, oh, asszonyoknak szépe? Micsoda a te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, hogy minket ilyen igen kényszerítesz?

10 Az én szerelmesem fejér és piros, tízezer közül is kitetszik.

11 Az ő feje, mint a választott drága megtisztított arany, fodor haja fekete, mint a hollónak.

12 Az ő szemei mint a vízfolyás mellett való galambok, melyek tejben fürödnek, szép teljesen helyeztettek. Énekek 1,15; 4,1

13 Az ő orcája hasonlatos a drága füveknek táblájához, amelyek illatos plántákat nevelnek; az ő ajkai liliomok, melyekről csepegő mirha foly.

14 Az ő kezei aranyhengerek, melyek befoglaltattak topázba; az ő teste elefántcsontból való mű, zafírokkal megrakva.

15 Az ő szárai márványoszlopok, melyek tiszta aranytalpakra fundáltattak. Az ő tekinteti, mint a Libánus, tetszetes mint a cédrusfa.

16 Az ő ínye édességek, és ő mindenestől fogva kívánatos. Ez az én szerelmesem, és ez az én barátom, oh, Jeruzsálemnek leányai!

17 Hová ment a te szerelmesed, oh, asszonyoknak szépe? Hová fordult a te szerelmesed, hogy keressük őt veled együtt?

18 Az én szerelmesem elment az ő kertjébe, a drága füveknek táblái közé, hogy lakozzék a kertekben, és liliomokat szedjen.

19 Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyém, aki a liliomok közt legeltet.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában