A KIRÁLYOK ELSŐ KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Adónijjá királyságra tör Dávid Salamont teszi királlyá Salamont királlyá kenik Adónijjá párthívei szétszélednek Adónijjá kegyelmet kap
 • 2. fejezet

  Dávid utolsó intelmei Salamonhoz Dávid halála, Adónijjá kérése Ebjátár papot száműzik, Jóábot megölik Simí halála
 • 3. fejezet

  Salamon bölcsességet kér az Úrtól Salamon bölcs ítélete
 • 4. fejezet

  Salamon tisztviselői
 • 5. fejezet

  Salamon fényes udvartartása és hírneve Salamon szövetséget köt Hírámmal
 • 6. fejezet

  Felépítik a jeruzsálemi templomot A templom leírása
 • 7. fejezet

  Salamon királyi palotája Két oszlop a templom előtt A templom fölszerelése
 • 8. fejezet

  A szövetség ládáját a templomba viszik Salamon megáldja a gyülekezetet Salamon templomszentelési imádsága Áldozatok bemutatása
 • 9. fejezet

  Az Úr ígérete és intése Salamonhoz Salamon városokat ad át Hírámnak Salamon egyéb építkezései
 • 10. fejezet

  Sába királynője meglátogatja Salamont Salamon gazdagsága
 • 11. fejezet

  Salamon bálványozása Salamon háborúi Ahijjá próféta jövendölése
 • 12. fejezet

  Az ország kettészakadása Az elszakadt törzsek Jeroboámot teszik királlyá Jeroboám két aranyborjút készíttet
 • 13. fejezet

  Jövendölés a bételi oltárról Az engedetlen próféta halála
 • 14. fejezet

  Jövendölés Jeroboám háza bukásáról Sisák fáraó hadjárata Júda ellen
 • 15. fejezet

  Abijjá és Ászá uralkodása Júdában Háború Júda és Izráel között Nádáb és Baasá uralkodása Izráelben
 • 16. fejezet

  Jövendölés Baasá családja pusztulásáról Élá és Zimrí uralkodása Izráelben Omrí uralkodása Izráelben Aháb uralkodása Izráelben
 • 17. fejezet

  Illés története Illés a sareptai özvegynél
 • 18. fejezet

  Aháb üldözi Illést Istenítélet a Karmel-hegyen
 • 19. fejezet

  Jezábel üldözi Illést Illés a Hóreb-hegyen Elizeus Illés próféta utódja
 • 20. fejezet

  Aháb háborúja az arámokkal Aháb újabb győzelme Benhadad fölött
 • 21. fejezet

  Nábót szőlője Illés ítéletet hirdet
 • 22. fejezet

  Háború Rámót-Gileádért Míkájehú próféciája Aháb halála Jósáfát Júda királya

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában