A KIRÁLYOK MÁSODIK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Ahazjá király és Illés próféta
 • 2. fejezet

  Isten magához ragadja Illést Elizeus első csodái
 • 3. fejezet

  Jórám háborúja Móáb ellen
 • 4. fejezet

  Elizeus csodája az olajjal Elizeus és a súnémi asszony fia Elizeus csodái az éhínség idején
 • 5. fejezet

  Elizeus meggyógyítja Naamánt Géhazi kapzsisága és bűnhődése
 • 6. fejezet

  A fejsze feljön a víz tetejére Arám királya üldözi Elizeust Éhínség Samáriában
 • 7. fejezet

  Elizeus bőséget jövendöl
 • 8. fejezet

  A súnémi asszony visszakapja örökségét Benhadad betegsége és halála Jórám Júda királya Ahazjá Júda királya
 • 9. fejezet

  Jéhú pártütése Jórám és Ahazjá meggyilkolása Jezábel bűnhődése
 • 10. fejezet

  Jéhú megöleti Aháb fiait és párthíveit Jéhú és Jónádáb megölik a Baal-papokat Hazáél győzelme Izráelen
 • 11. fejezet

  Ataljá királynő Júdában Ataljá meggyilkolása
 • 12. fejezet

  Jóás kijavíttatja a templomot
 • 13. fejezet

  Jóáház és Jóás uralkodása Izráelben Háború az arámokkal
 • 14. fejezet

  Amacjá uralkodása Júdában Amacjá vereséget szenved Izráeltől Jóás és Amacjá halála Jeroboám uralkodása Izráelben
 • 15. fejezet

  Azarjá (Uzzijjá) uralkodása Júdában Gyors uralkodóváltozások Izráelben Menahém uralkodása Izráelben Izráel utolsó királyai Jótám uralkodása Júdában
 • 16. fejezet

  Áház uralkodása Júdában Áház átalakítja a templom berendezését
 • 17. fejezet

  Izráel lakossága asszír fogságba kerül Izráel bűnei és bűnhődése A samaritánusok eredete
 • 18. fejezet

  Ezékiás uralkodása Júdában Szanhérib megtámadja Jeruzsálemet
 • 19. fejezet

  Ezékiás követeket küld Ézsaiáshoz Szanhérib újabb felhívása, Ezékiás imádsága Ézsaiás biztató üzenete Jeruzsálem megszabadul
 • 20. fejezet

  Ezékiás betegsége és gyógyulása Babiloni követek Ezékiásnál
 • 21. fejezet

  Manassé uralkodása Ámón rövid uralkodása
 • 22. fejezet

  Jósiás uralkodása, a templom kijavítása A törvénykönyv megtalálása
 • 23. fejezet

  Jósiás helyreállítja az igaz istentiszteletet Jósiás páskaünnepe Jósiás elesik a megiddói csatában Jójákím uralkodása
 • 24. fejezet

  Jójákín uralkodása Az első fogságba vitel Cidkijjá az utolsó júdai király
 • 25. fejezet

  Nebukadneccar elfoglalja Jeruzsálemet Jeruzsálem kifosztása és elpusztítása Gedaljá helytartó Jeruzsálemben Jójákín a fogságban visszanyeri királyi rangját

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában