PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ

6. fejezet

Pál szolgálatának gyalázata és dicsősége

1 Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét.

2 Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! Ézs 49,8

3 Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat,

4 hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, 1Kor 4,9-13

5 verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben,

6 tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben,

7 az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel,

8 dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak,

9 mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek,

10 mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük és akiké mégis minden.

Pál nyíltsága viszonzásra vár

11 Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korinthusiak:

12 nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra.

13 Mint gyermekeimhez szólok: viszonzásul tárjátok ki ti is szíveteket!

Krisztus vagy Beliál

14 Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?

15 Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? 5Móz 13,14

16 Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. 3Móz 26,11-12; 4Móz 5,3; Ez 37,27

17 Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Ézs 52,11; Jer 51,45

18 Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.” 2Sám 7,14; Ézs 43,6; Jer 31,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában