PÁL MÁSODIK LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ

3. fejezet

Könyörgés az evangélium terjedéséért

1 És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is,

2 és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit.

3 De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.

4 Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni.

5 Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára.

A rendetlenül élők figyelmeztetése

6 Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a tőlünk átvett hagyomány szerint él.

7 Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek,

8 nem éltünk senkinél ingyenkenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek.

9 Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként.

10 Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.

11 Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek.

12 Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerén éljenek.

13 Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe.

14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak: ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön.

15 De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. 1Thessz 5,14

Saját kezű záradék, áldás

16 Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!

17 A köszöntést én, Pál, saját kezemmel írom: ez a hitelesítő jel minden levelemen, így írok.

18 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában