AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI

 • 1. fejezet

  Bevezetés A Szentlélek ígérete és Jézus mennybemenetele Mátyás apostollá választása
 • 2. fejezet

  A Szentlélek kitöltése Péter apostol pünkösdi beszéde Az első gyülekezet
 • 3. fejezet

  Péter meggyógyítja a sántát Péter bizonyságot tesz Jézusról
 • 4. fejezet

  Pétert és Jánost börtönbe vetik Péter a nagytanács előtt Péter és János szabadon bocsátása A gyülekezet imádsága Testvéri közösség a gyülekezetben
 • 5. fejezet

  Anániás és Szafira Az apostolok csodákat tesznek Az apostolok fogsága és szabadulása Gamáliél tanácsa
 • 6. fejezet

  A görög nyelvűek hét gondozója Istvánt elfogják és vádolják
 • 7. fejezet

  István védőbeszéde Istvánt megkövezik
 • 8. fejezet

  Saul üldözi az egyházat Fülöp Krisztust hirdeti Samáriában Az etióp kincstárnok megtérése
 • 9. fejezet

  Saul megtérése Péter Liddában és Joppéban
 • 10. fejezet

  Kornéliusz és Péter látomása Kornéliusz követei Péternél Péter Kornéliusz házában
 • 11. fejezet

  Péter beszámol Jeruzsálemben a pogányok megtéréséről Az első keresztyének Antiókhiában Agabosz próféciája, éhínség Júdeában
 • 12. fejezet

  Jakab kivégzése, Péter újabb fogsága Péter megszabadul a börtönből I. Heródes Agrippa halála
 • 13. fejezet

  A Szentlélek elhívja Barnabást és Pált Pál első missziói útjára indul Barnabás és Pál Cipruson A piszidiai Antiókhia zsinagógájában
 • 14. fejezet

  Ikóniumban Pál meggyógyít egy sántát Lisztrában Pált megkövezik, de életben marad Pál és Barnabás visszatér a szíriai Antiókhiába
 • 15. fejezet

  Vita a pogánykeresztyének körülmetéléséről Az apostoli gyűlés Jeruzsálemben Péter beszéde Jakab beszéde az apostoli gyűlésen Az apostoli gyűlés határozata Pál második missziói útja Barnabás külön útra indul
 • 16. fejezet

  Pál Derbében és Lisztrában Pál Makedóniába indul Pál Filippiben
 • 17. fejezet

  Pál Thesszalonikában Pál Béreában Pál Athénban Pál beszéde az Areopágoszon
 • 18. fejezet

  Pál Korinthusban Pál visszatér Antiókhiába Pál harmadik missziói útjára indul Apollós Efezusban
 • 19. fejezet

  Keresztelő János tanítványai Efezusban Pál tanítása és csodatételei Efezusban Az ötvösök zavargása Efezusban
 • 20. fejezet

  Pál útja Makedónián át Görögországba és vissza Tróászig Pál prédikál Tróászban. Eutikhosz Pál útja Milétoszig Pál Milétoszban elbúcsúzik az efezusi vénektől
 • 21. fejezet

  Pál útja Milétosztól Jeruzsálemig Pál a jeruzsálemi templomban Pált megkötözik
 • 22. fejezet

  Pál beszéde a néphez Pált a várba viszik
 • 23. fejezet

  Pál beszéde a nagytanács előtt Összeesküvés Pál ellen Pált Cézáreába szállítják
 • 24. fejezet

  Pált vádolják Félix előtt Pál védekezése Félix előtt Pál kétévi fogsága Félix alatt
 • 25. fejezet

  Fesztusz Jeruzsálemben Pál a császárhoz fellebbez Pál Fesztusz és Agrippa előtt
 • 26. fejezet

  Pál beszéde Agrippa előtt
 • 27. fejezet

  Pált Rómába viszik Pál tanácsa ellenére továbbhajóznak Hajótörés és megmenekülés
 • 28. fejezet

  Pál Málta szigetén Pál megérkezik Rómába Pál és a római zsidók Pál kétévi fogsága Rómában

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában