PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ

 • 1. fejezet

  Címzés, üdvözlés Pál hálaadása és útiterve A levél tárgya Isten haragja minden emberen
 • 2. fejezet

  Isten nem személyválogató A törvény nélkül élők bűnössége A törvény alatt élők bűnössége
 • 3. fejezet

  Izráel előnye és ítélete Isten előtt nincsen igaz ember Isten igazsága minden emberé kegyelemből, hit által
 • 4. fejezet

  Ábrahám hit által igazult meg Ábrahám minden hívő atyja Ábrahám az ígéretben bízó hit példája
 • 5. fejezet

  A megigazulás megbékélés Istennel Ádám és Krisztus
 • 6. fejezet

  Keresztség és új élet A kegyelem állapotában ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljunk
 • 7. fejezet

  Többé nem vagyunk a törvény uralma alatt A törvény jó, de a bűn által halált okoz A belső ember harca a benne lakó bűnnel
 • 8. fejezet

  Akik Krisztusban vannak, Lélek szerint járnak Isten fiainak reménysége A választottakat semmi sem szakíthatja el Isten szeretetétől
 • 9. fejezet

  Pál fájdalma népe miatt Az ígéret gyermekei az igazi izráeliták Isten szabad kegyelme Krisztus a megütközés köve Izráel számára
 • 10. fejezet

  A törvényből és a hitből való igazság A hit hallásból van
 • 11. fejezet

  Isten nem vetette el Izráelt Izráel elesése üdvösség a népeknek A szelíd és a vad olajfa Az egész Izráel üdvözülni fog Isten bölcsességének dicsérete
 • 12. fejezet

  Az okos istentisztelet A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a gyülekezet egysége A képmutatás nélküli szeretet
 • 13. fejezet

  Minden hatalom Istentől van A törvény betöltése a szeretet Az Úr eljöveletének sürgető közelsége
 • 14. fejezet

  A hitben erősek ne ítéljék meg az erőtleneket Senki sem él önmagának Isten országa nem evés és ivás
 • 15. fejezet

  Az erősek hordozzák az erőtlenek gyengeségeit Zsidók és más népek együtt dicsőítik Istent a gyülekezetben Pál nem akar mások munkaterületén működni Pál részletes útiterve
 • 16. fejezet

  Fébé ajánlása és személyes üdvözletek Óvás a zavarkeltőktől Pál munkatársainak üdvözletei Isten dicsőítése

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában