PÁL ELSŐ LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ

 • 1. fejezet

  Címzés, üdvözlés Hálaadás a gyülekezet lelki ajándékaiért Óvás a pártoskodástól A kereszt igéje Isten hatalma
 • 2. fejezet

  Pál a megfeszített Krisztust hirdeti Isten elrejtett bölcsessége
 • 3. fejezet

  A viszálykodás a lelki kiskorúság jele Isten munkatársai egy alapra építenek
 • 4. fejezet

  Isten titkainak sáfárai A korinthusiak gőgje és Pál alázata Pál atyai szeretete a korinthusiak iránt
 • 5. fejezet

  A gyülekezet nem adhat helyet paráznaságnak
 • 6. fejezet

  Hívők ne pereskedjenek egymással A keresztyén szabadság nem szabadosság
 • 7. fejezet

  Házasság és elválás A keresztyén különféle hivatásban Hajadonok, nőtlenek és özvegyek
 • 8. fejezet

  A bálványáldozati hús kérdése
 • 9. fejezet

  Pál ingyenessé teszi az evangéliumot Pál mindenki szolgájává tette magát Verseny a hervadhatatlan koszorúért
 • 10. fejezet

  A pusztai vándorlás intő példája Az úrvacsora és a bálványáldozat
 • 11. fejezet

  Az asszonyok fejének befedése A gyülekezet összejövetele, az úrvacsora megbecsülése
 • 12. fejezet

  A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a Lélek egysége Krisztus teste és tagjai
 • 13. fejezet

  A szeretet
 • 14. fejezet

  Nyelveken szólás és prófétálás A gyülekezeti összejövetel rendje
 • 15. fejezet

  Krisztus feltámadásának tanúi Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk A test feltámadása
 • 16. fejezet

  Az adakozás rendje Pál bejelenti látogatását Timóteus ajánlása, Apollós kimentése Intések és buzdítások Befejező üdvözletek

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában