PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ

 • 1. fejezet

  Címzés, üdvözlés Hálaadás a vigasztalásért Pál megokolja látogatásának elhalasztását Pál könnyhullatással írt levele
 • 2. fejezet

  Pál megszomorítójának bűnbánata Pál Tróászban és Makedóniában
 • 3. fejezet

  Pál ajánlólevele: a korinthusi gyülekezet Az ó és az új szövetség szolgálatának dicsősége
 • 4. fejezet

  Pál nem önmagát prédikálja Isten erejének kincse cserépedényekben van
 • 5. fejezet

  Krisztus ítélőszéke elé kell állnunk Krisztus szorongató szeretete A békéltetés szolgálata
 • 6. fejezet

  Pál szolgálatának gyalázata és dicsősége Pál nyíltsága viszonzásra vár Krisztus vagy Beliál
 • 7. fejezet

  Pál szeretete a gyülekezet iránt Titusz jó hírei a gyülekezetről A gyülekezet Isten szerinti megszomorodása
 • 8. fejezet

  Adakozás a jeruzsálemi gyülekezet számára Krisztus példája legyen a gyülekezeti adakozás mértéke Titusz segítsége az adakozás irányításában
 • 9. fejezet

  Az adakozás rendje Az adakozás áldása
 • 10. fejezet

  Pál megérkezésekor erélyes lesz Pál Krisztus mértékéhez igazodik
 • 11. fejezet

  Pál önzetlensége és az álapostolok hamissága Pál szenvedéseivel dicsekszik
 • 12. fejezet

  Pál erőtlensége és Isten ereje Pál szeretetből nem terhelte meg a gyülekezetet
 • 13. fejezet

  Pál érkezéséig rendeződjék a gyülekezet Befejezés, üdvözlés, áldás

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában