MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE

18. fejezet

A lévita papok javadalma

1 A lévita papoknak, Lévi egész törzsének ne legyen birtokrésze és öröksége Izráelben. Az Úrnak szóló tűzáldozatokból, az ő örökségéből éljenek. 4Móz 18,20-24; 1Sám 2,28; 1Kor 9,13

2 Ne legyen öröksége testvérei között; az Úr az ő öröksége, ahogyan megígérte neki. 5Móz 10,9

3 Ez legyen a papok törvényes járandósága a néptől, azoktól, akik marhát vagy juhot áldoznak: adják a papnak a lapockát, az állkapcsát meg a gyomrot. 3Móz 7,30-34

4 Add neki gabonád, mustod és olajad első termését is meg juhaidnak először lenyírt gyapját. 2Móz 23,19; 4Móz 18,12

5 Mert őt választotta ki Istened, az Úr valamennyi törzsed közül, hogy ott álljon és szolgáljon, és áldást mondjon az Úr nevével, ő és fiai minden időben. 4Móz 8,14-16; 5Móz 10,8; 21,5

6 Ha egy lévita bárhonnan Izráelből, bármelyik lakóhelyedről, ahol jövevényként él, el akar majd jönni arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, hadd jöjjön el, amikor csak kívánja,

7 hadd végezzen szolgálatot Istenének, az Úrnak nevében éppúgy, mint többi lévita testvére, akik az Úr színe előtt állnak.

8 Velük egyenlő részt kapjon azon kívül, amije van a családi tulajdon eladásából.

A varázslás tiltása

9 Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek.

10 Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti, ne legyen jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző! 3Móz 18,21; 19,31; Ézs 8,19; Jer 7,31

11 Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó! 3Móz 20,27; 1Sám 28,7

12 Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik: éppen ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket a népeket Istened, az Úr.

13 Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt! 1Móz 17,1; Mt 5,48

14 Mert ezek a népek, amelyeknek a földjét birtokba veszed, varázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem engedi meg Istened, az Úr.

Igaz próféta ígérete

15 Prófétát támaszt majd testvéreid közül Istened, az Úr: olyat, mint én – őreá hallgassatok! Jn 1,45; 6,14; ApCsel 3,22; 7,37

16 Egészen úgy, ahogyan kérted Istenedtől, az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad: Nem tudom tovább hallgatni Istenemnek, az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni ezt a nagy tüzet, mert meghalok. 2Móz 20,19; Zsid 12,19

17 Akkor az Úr így szólt hozzám: Helyesen mondták.

18 Prófétát támasztok nekik testvéreik közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Jer 1,9; Jn 12,49

19 És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben hirdet, azt majd én felelősségre vonom.

20 Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét hirdet az én nevemben, amelyet nem én parancsoltam meg neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta haljon meg! 5Móz 13,2-6; Jer 14,13-15; Ez 13,2.6

21 De gondolhatnád magadban: Miről ismerhetjük fel, hogy nem az Úr mondott egy igét?

22 Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg és nem teljesedik be: azt az igét nem az Úr mondta, hanem a próféta mondta önteltségében; ne tarts hát tőle! Jer 28,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában