MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

1. fejezet

Izráel számbavétele

1 Így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai-pusztában, a kijelentés sátrában a második év második hónapjának elsején azután, hogy kijöttek Egyiptomból: 2Móz 19,1-2; 33,7-11; 36,8-38

2 Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, névjegyzékbe véve nemzetségenként és nagycsaládonként egytől egyig minden férfit, 4Móz 26,1-65

3 húszévestől fölfelé minden hadkötelest Izráelben! Te és Áron vegyétek őket számba seregeik szerint! 2Móz 30,11-16; 38,26

4 Legyen segítségetekre törzsenként egy-egy férfi, mindegyik egy nagycsalád feje legyen!

5 Ez a neve azoknak a férfiaknak, akik segíteni fognak nektek: Rúbenből Elícúr, Sedéúr fia,

6 Simeonból Selumíél, Cúrísaddaj fia,

7 Júdából Nahsón, Ammínádáb fia,

8 Issakárból Netanél, Cúár fia,

9 Zebulonból Elíáb, Hélón fia.

10 József fiai közül: Efraimból Elísámá, Ammíhúd fia, Manasséból pedig Gamlíél, Pedácúr fia,

11 Benjáminból Abídán, Gidóní fia,

12 Dánból Ahíezer, Ammísaddaj fia,

13 Ásérból Pagíél, Okrán fia,

14 Gádból Eljászáf, Deúél fia,

15 Naftáliból Ahíra, Énán fia.

16 Ezek a közösség képviselői, az ősi törzsek fejedelmei, Izráel nemzetségfői.

17 Maga mellé vette azért Mózes és Áron ezeket a név szerint kijelölt férfiakat,

18 és összegyűjtötték az egész közösséget a második hónap elsején. Azok pedig bejegyeztették magukat a névjegyzékbe nemzetségenként és nagycsaládonként, húszévestől fölfelé egytől egyig,

19 ahogyan Mózesnek megparancsolta az Úr. Így vették őket számba a Sínai-pusztában:

20 Rúbennek, Izráel elsőszülöttének a fiai, azok leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles, 1Móz 29,32; 30,24; 35,18; 46,20; 2Móz 12,37; 38,26

21 akiket Rúben törzséből vettek számba, negyvenhatezer-ötszázan voltak.

22 Simeon fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, akiket számba vettek, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

23 akiket Simeon törzséből vettek számba, ötvenkilencezer-háromszázan voltak.

24 Gád fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

25 akiket Gád törzséből vettek számba, negyvenötezer-hatszázötvenen voltak.

26 Júda fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

27 akiket Júda törzséből vettek számba, hetvennégyezer-hatszázan voltak.

28 Issakár fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

29 akiket Issakár törzséből vettek számba, ötvennégyezer-négyszázan voltak.

30 Zebulon fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

31 akiket Zebulon törzséből vettek számba, ötvenhétezer-négyszázan voltak.

32 József fiai közül Efraim fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

33 akiket Efraim törzséből vettek számba, negyvenezer-ötszázan voltak.

34 Manassé fiainak a leszármazottai pedig, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

35 akiket Manassé törzséből vettek számba, harminckétezer-kétszázan voltak.

36 Benjámin fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

37 akiket Benjámin törzséből vettek számba, harmincötezer-négyszázan voltak.

38 Dán fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

39 akiket Dán törzséből vettek számba, hatvankétezer-hétszázan voltak.

40 Ásér fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

41 akiket Ásér törzséből vettek számba, negyvenegyezer-ötszázan voltak.

42 Naftáli fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,

43 akiket Naftáli törzséből vettek számba, ötvenháromezer-négyszázan voltak.

44 Ezeket vették számba. Mózes és Áron vette számba őket, meg Izráel tizenkét fejedelme, mindegyik egy-egy nagycsalád képviseletében.

45 Mindazok, akiket számba vettek Izráel fiai közül nagycsaládonként húszévestől fölfelé, mindazok, akik hadkötelesek voltak Izráelben,

46 tehát akiket számba vettek, összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak.

47 De a léviták ősi törzséből származókat nem vették számba közöttük. 4Móz 3,5-13; 5Móz 10,8-9

A léviták feladata

48 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

49 Lévi törzsét ne vedd számba, és ne számold őket hozzá Izráel fiaihoz,

50 hanem tedd a lévitákat a bizonyság hajlékának és az ahhoz tartozó egész fölszerelésnek a felügyelőivé. Ők vigyék a hajlékot és annak egész fölszerelését, ott szolgáljanak, és táborozzanak a hajlék körül.

51 Amikor elindul a hajlék, a léviták bontsák le azt, amikor pedig letáborozik a hajlék, a léviták állítsák föl. Ha illetéktelen közeledik hozzá, meg kell halnia. 4Móz 3,10.38; 18,22

52 Izráel fiai mindnyájan a maguk táborában táborozzanak, mindenki a maga seregének hadijelvénye körül.

53 De a léviták a bizonyság hajléka körül táborozzanak, hogy ne törjön ki haragom Izráel fiainak a közössége ellen. A léviták végezzék a tennivalókat a bizonyság hajlékánál. 4Móz 8,19; 18,5

54 Izráel fiai eszerint jártak el. Mindenben úgy cselekedtek, ahogyan Mózesnek és Áronnak megparancsolta az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában