MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

20. fejezet

A Tízparancsolat

1 Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket:

2 Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.

3 Ne legyen más istened rajtam kívül!

4 Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. 2Móz 34,17; 3Móz 19,4; 26,1; 5Móz 4,15-18; 27,15

5 Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. 2Móz 34,6-7; 4Móz 14,18; 5Móz 7,9-10

6 De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat.

7 Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! 3Móz 19,12

8 Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 2Móz 16,23-30; 31,12-17

9 Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! 2Móz 23,12; 31,15; 34,21; 35,2-3; 3Móz 23,3

10 De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.

11 Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. 1Móz 2,1-3; 2Móz 31,17

12 Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked! 5Móz 27,16; Mt 15,4; 19,19; Mk 7,10; 10,19; Lk 18,20; Ef 6,2-3

13 Ne ölj! 1Móz 9,6; 3Móz 24,17; Mt 5,21; 19,18; Mk 10,19; Lk 18,20; Róm 13,9; Jak 2,11

14 Ne paráználkodj! 3Móz 20,10; Mt 5,27; 19,18; Mk 10,19; Lk 18,20; Róm 13,9; Jak 2,11

15 Ne lopj! 3Móz 19,11; Mt 19,18; Mk 10,19; Lk 18,20; Róm 13,9

16 Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! 2Móz 23,1; Mt 19,18; Mk 10,19; Lk 18,20

17 Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a felebarátodé! Róm 7,7; 13,9

A nép megrettenése

18 Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és villámlásnak, a kürtzengésnek és a hegy füstölgésének. A nép, látva mindezt, remegni kezdett, és távolabbra húzódott. Zsid 12,18-19

19 És így szóltak Mózeshez: Te beszélj velünk, és mi hallgatni fogunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk!

20 Mózes azonban így felelt a népnek: Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek!

21 A nép tehát távolabbra állt, Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol Isten volt.

Istentiszteleti rendelkezések

22 Az Úr akkor azt mondta Mózesnek: Így szólj Izráel fiaihoz: Láttátok, hogy én az égből beszéltem veletek.

23 Ne készítsetek azért ezüstisteneket, aranyisteneket se készítsetek magatoknak!

24 Földből készíts nekem oltárt, és azon áldozd fel égőáldozatodat és békeáldozatodat, juhodat és marhádat. Elmegyek hozzád, és megáldalak minden szent helyen, ahol emlékezetessé teszem a nevemet.

25 Ha pedig kőből készítesz nekem oltárt, ne faragott kőből építsd, mert ha vésővel nyúlsz hozzá, megszentségteleníted. 5Móz 27,5-7; Józs 8,31

26 Lépcsőkön se menj föl az oltáromhoz, hogy ki ne lássék közben a szemérmed!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában