MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

25. fejezet

Utasítások a szent hajlék készítésére

1 Ekkor az Úr így szólt Mózeshez: 2Móz 35,4-9

2 Mondd meg Izráel fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt adományokat!

3 Ilyen adományokat gyűjtsetek be tőlük: aranyat, ezüstöt és rezet,

4 kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt,

5 vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akáciafát,

6 lámpaolajat, balzsamot a fölkenéshez való olajhoz és a jó illatú illatáldozathoz,

7 ónixköveket és berakásra való drágaköveket az éfódhoz és hósenhez.

8 Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam! Zsid 9,2

9 Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját! 2Móz 39,42; ApCsel 7,44; Zsid 8,5

A szövetség ládája

10 Készítsenek egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akáciafából! 2Móz 37,1-9; 2Móz 26,33; 30,6.26; 31,7; 35,12; 39,35; 40,3; 4Móz 10,33; 5Móz 10,1-5; Zsolt 132,8; Jel 11,19

11 Vond be színarannyal, kívül-belül vond be, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt!

12 Önts négy aranykarikát, és erősítsd azokat a négy alsó sarkára: két karikát az egyik oldalára, két karikát a másik oldalára.

13 Készíts rudakat is akáciafából, és azokat is vond be arannyal!

14 Dugd a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy azoknál fogva hordozni lehessen a ládát.

15 Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból!

16 Tedd a ládába a Bizonyságot, amelyet neked adok! 2Móz 16,34; 27,21; 30,6.36; 34,29; 40,20; 4Móz 17,19; 2Kir 11,12; 2Krón 23,11

17 Készíts egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles födelet is színaranyból!

18 Készíts két kerúbot, szintén aranyból! Ötvösmunkával készítsd azokat a fedél két végére.

19 Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másik végére, a fedél két végére készítsétek a kerúbokat!

20 Legyen a kerúbok szárnya kiterjesztve fölötte úgy, hogy takarják be szárnyukkal a fedelet! Egymás felé forduljanak, de a kerúbok arca a fedél felé nézzen!

21 A födelet tedd rá a láda tetejére, a ládába pedig tedd bele a Bizonyságot, amelyet neked adok.

22 Ott jelenek meg neked, és a födélről beszélek veled, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak: innen beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak. 2Móz 30,6.36; 3Móz 16,2; 4Móz 7,89; 16,19; 1Sám 4,4; 2Sám 6,2; 2Kir 19,15; 1Krón 13,6; Zsolt 80,2; 99,1; Ézs 37,16; Ez 10,18

A szent kenyerek asztala

23 Azután készíts egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt akáciafából! 2Móz 37,10-16; 2Móz 26,35; 40,22; 3Móz 24,6; 4Móz 4,7; 1Kir 7,48; 2Krón 4,8.19; 29,18; Ez 41,22; Mal 1,7.12; Zsid 9,2

24 Vond be színarannyal, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt!

25 Készíts rá körös-körül egytenyérnyi keretet, a keretére pedig készíts körös-körül aranyszegélyt!

26 Készíts hozzá négy aranykarikát, és erősítsd a karikákat a négy láb négy felső végére.

27 A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal.

28 A rudakat akáciafából készítsd, és vond be arannyal: azokon hordozzák az asztalt!

29 Készíts hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel majd az italáldozatot bemutatják! Színaranyból készíttesd azokat!

30 Tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret! 3Móz 24,5-8

A lámpatartó

31 Azután készíts lámpatartót színaranyból! Ötvösmunkával készüljön a lámpatartó: szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai egy darabból legyenek. 2Móz 37,17-24; 2Móz 26,35; 3Móz 24,4; 1Kir 7,49; 2Krón 4,20; Jer 52,19; Zak 4,2; Zsid 9,2; Jel 1,12; 2,1.5; 11,4

32 Hat ága nyúljon ki a két oldalából: három ág a lámpatartó egyik oldalából, három ág pedig a lámpatartó másik oldalából.

33 Három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal az egyik ágon, három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal a másik ágon: így legyen mind a hat ágon, amelyek kinyúlnak a lámpatartóból.

34 A lámpatartó középső szárán négy mandulavirág alakú kehely legyen gömbbel és virággal.

35 Legyen gömb a belőle kinyúló első két ág alatt, legyen gömb a belőle kinyúló második két ág alatt, és legyen gömb a belőle kinyúló harmadik két ág alatt, és így tovább a lámpatartóból kinyúló mind a hat ágnál.

36 Gömbjeik és ágaik a szárral együtt egy darabból legyenek: egy darab színarany ötvösmunka legyen az egész.

37 Készíts hozzá hét mécsest, és úgy rakd fel a mécseseket, hogy bevilágítsák az előttük levő teret.

38 Koppantói és hamutartói is színaranyból legyenek.

39 Egy talentum színaranyból készüljön ez egész fölszerelésével együtt.

40 Ügyelj, hogy arra a mintára készítsd, amelyet a hegyen láttál!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában