MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

26. fejezet

A szent hajlék sátorlapjai

1 A hajlékot tíz sátorlapból készítsd: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból meg karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítsd azokat! 2Móz 36,8-19

2 Egy-egy sátorlap hossza huszonnyolc könyök legyen, egy-egy sátorlap szélessége pedig négy könyök. Egyforma legyen a mérete mindegyik sátorlapnak.

3 Öt sátorlap legyen egymással összefűzve, a másik öt sátorlap is legyen egymással összefűzve.

4 Azután készíts kék bíbor hurkokat az egyik sátorlap szegélyén az összefűzésnél. Ugyanilyeneket készíts a másik sátorlap szegélyén is, azon a végén, ahol összefűzik.

5 Készíts ötven hurkot az egyik sátorlapon, és ötven hurkot készíts annak a sátorlapnak a szegélyén is, amelyet hozzáfűznek. Egymással szemben legyenek a hurkok.

6 Készíts ötven aranykapcsot, és ezekkel a kapcsokkal rögzítsd egymáshoz a sátorlapokat! Így áll majd össze a hajlék.

7 Azután készíts sátorlapokat kecskeszőrből sátortetőnek a hajlék fölé: tizenegy ilyen sátorlapot készíttess.

8 Egy sátorlap hossza harminc könyök legyen, a sátorlap szélessége pedig négy könyök legyen. Egyforma legyen a mérete a tizenegy sátorlapnak.

9 Fűzz össze öt sátorlapot külön, és hat sátorlapot is külön. A hatodik sátorlap pedig lógjon le a sátor elején.

10 Készíts ötven hurkot az egyik sátorlapnak arra a végére, ahol összefűzik, és ötven hurkot a másik sátorlapnak arra a szélére is, ahol összefűzik.

11 Készíts ötven rézkapcsot, és akaszd a kapcsokat a hurkokba. Így fűzd össze a sátortetőt egy egésszé!

12 Ami pedig a sátortető lapjainak lelógó részét illeti: a lelógó sátorlap fele lógjon rá a hajlék hátuljára,

13 abból pedig, ami a sátortető lapjainak hosszából túllóg, egykönyöknyi innen, egykönyöknyi onnan lógjon le, vagyis hajoljon rá a hajlék két oldalára innen is, onnan is, és fedje be azt!

14 Készíts még egy takarót is a sátorra vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből.

A szent hajlék oldalai

15 Készíts a hajlékhoz felállítható deszkákat is akáciafából. 2Móz 36,20-34

16 A deszkák hossza tíz könyök legyen, a deszkák szélessége pedig másfél könyök.

17 Mindegyik deszkának két csapja legyen, amelyek összekötik egyiket a másikkal. Így készítsd el a hajlék mindegyik deszkáját!

18 Így készítsd el a hajlék deszkáit: húsz deszkát tégy a déli oldalra, dél felé.

19 Készíts negyven ezüsttalpat a húsz deszka alá, két talpat mindegyik deszka alá a két csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alatt két talp legyen a két csapnak megfelelően.

20 A hajlék másik oldalára, az északi oldalra is tégy húsz deszkát.

21 Ezeknek is legyen negyven ezüsttalpa, két talp legyen az egyik deszka alatt, és két talp legyen a másik deszka alatt is.

22 Nyugat felől, a hajlék hátuljára is készíts hat deszkát.

23 Készíts két-két deszkát a hajlék két hátsó sarkára.

24 Ezek párosával legyenek egymás mellett, aljuktól a tetejükig szorosan összefogva egészen a karikáig. Így legyen mindkettőnél; mindkét saroknál így legyen.

25 Legyen tehát nyolc deszka ezüsttalpakkal, összesen tizenhat talppal. Két talp legyen az egyik deszka alatt, és két talp legyen a másik deszka alatt is.

26 Készíts reteszeket is akáciafából: ötöt a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz,

27 öt reteszt a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és öt reteszt a hajlék hátuljának a deszkáihoz a nyugati oldalon.

28 A reteszek középen legyenek a deszkák között, rögzítve azokat egyik végétől a másik végéig.

29 Vond be a deszkákat arannyal, és aranyból készítsd a karikákat is a reteszek kengyeleiként. Vond be a reteszeket is arannyal.

30 Pontosan úgy állítsd fel a hajlékot, ahogyan a hegyen megmutattam neked!

A kárpit

31 Azután készíts kárpitot kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból! Művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítsd azokat! 2Móz 36,35-38; 2Móz 40,21; 3Móz 16,2.15; 2Krón 3,14; Mt 27,51; Mk 15,38; Lk 23,45; Zsid 6,19; 9,3; 10,20

32 Tedd ezt négy arannyal bevont akáciafa oszlopra, amelyeknek aranykampóik legyenek, négy talpa pedig ezüstből legyen!

33 Akaszd rá a kárpitot a kapcsokra, vidd be a bizonyság ládáját a kárpit mögé, és a kárpit válassza el a szentélyt a szentek szentjétől!

34 Azután helyezd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjében!

35 Az asztalt helyezd el a kárpiton kívül, a lámpatartót pedig az asztallal szemben a hajlék déli oldalán! Az asztalt tedd az északi oldalra! 2Móz 25,23-31

36 Készíts függönyt a sátor bejáratára kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve!

37 Készíts a függönyhöz öt akáciafa oszlopot, és vond be azokat arannyal! Kampói aranyból legyenek, és önts azokhoz öt réztalpat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában