MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

27. fejezet

Az égőáldozati oltár

1 Készíts oltárt akáciafából, öt könyök hosszúra és öt könyök szélesre: négyzet alakú legyen az oltár, a magassága pedig legyen három könyök! 2Móz 38,1-7; 2Móz 20,24-26; 29,37; 3Móz 8,11; 5Móz 27,5-6; Józs 8,30; 22,10; Bír 21,4; 1Sám 7,17; 14,35; 2Sám 24,18; 1Kir 3,4; 8,64; 9,25; 12,33; 2Kir 11,11; 16,11; 18,22; 21,4-5; 23,12.15; 1Krón 6,34; 16,40; 21,26; 2Krón 1,5; 4,1; 7,7; 15,8; 23,10; 29,18; 33,4.16; 35,16; Ezsd 3,2; Neh 10,35; Zsolt 43,4; 84,4; Ézs 6,6; JSir 2,7; Ez 43,13-16; Zsid 13,10; Jel 11,1

2 Készíts szarvakat a négy sarkára, vele egy darabból legyenek a szarvak, és vond be az egészet rézzel!

3 Készíts hozzá fazekakat a hamunak, lapátokat, hintőedényeket, villákat és szenesserpenyőket: az egész fölszerelést rézből készítsd el!

4 Készíts hozzá rostélyszerű rézrácsozatot, és a rostély négy sarkára készíts négy rézkarikát!

5 Erősítsd ezt az oltár pereme alá úgy, hogy a háló az oltár közepéig érjen le!

6 Készíts az oltárhoz rudakat, akáciafa rudakat, és vond be azokat rézzel!

7 Dugják a rudakat a karikákba, és legyenek a rudak az oltár két oldalán, amikor viszik!

8 Deszkákból készítsd azt, belül üresre! Úgy készítsék el, ahogyan a hegyen láttad!

A szent hajlék udvara

9 Készítsd el a hajlék udvarát is! A déli oldalon legyen szőnyegfala az udvarnak sodrott lenfonálból! Száz könyök hosszú legyen ezen az oldalon! 2Móz 38,9-20

10 Húsz oszlopa és húsz réztalpa legyen, de az oszlopok kampói és kapcsai ezüstből legyenek!

11 Így legyen az északi oldalon is: hosszában száz könyök hosszú szőnyegfal, húsz oszloppal és húsz réztalppal, de az oszlopok kampói és kapcsai ezüstből legyenek!

12 A nyugati oldalon ötven könyök széles szőnyegfala legyen az udvarnak; tíz oszlopa és tíz talpa legyen!

13 A keleti oldalon is ötven könyök széles legyen az udvar!

14 Tizenöt könyök szőnyegfal legyen az egyik oldalon, ennek három oszlopa és három talpa legyen,

15 és a másik oldalon is tizenöt könyök szőnyegfal legyen, ennek is három oszlopa és három talpa legyen!

16 Az udvar kapuja húsz könyök hosszú függöny legyen kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve! Négy oszlopa és négy talpa legyen!

17 Az udvar összes oszlopa körös-körül ezüsthuzallal legyen összekötve, kampóik ezüstből legyenek, talpaik pedig rézből!

18 Az udvar hossza száz könyök, szélessége ötven könyök legyen, kerítése öt könyök magas szőnyegfalból álljon, sodrott lenfonálból! A talpak rézből legyenek!

19 A hajlék egész fölszerelése, ami a benne végzett szolgálathoz szükséges, de minden cöveke és az udvar összes cöveke is rézből legyen!

A mécses

20 Te pedig parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked olajbogyóból ütött tiszta olajat a mécstartóhoz, hogy mindig tehessenek rá égő mécsest. 3Móz 24,2

21 Áron és fiai gondoskodjanak arról, hogy a kijelentés sátrában, a kárpiton kívül, amely a bizonyság ládája előtt van, estétől reggelig égjen az az Úr előtt! Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre Izráel fiainál!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában