MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

28. fejezet

A papi ruhák

1 Te pedig hívasd magadhoz Izráel fiai közül testvéredet, Áront fiaival együtt! Ők legyenek a papjaim: Áron, valamint Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár, Áron fiai!

2 Készíts szent ruhákat testvérednek, Áronnak, hogy méltóságteljes és ékes legyen!

3 Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam: készítsék el Áron ruháját, hogy fel lehessen szentelni, és így az én papom legyen!

4 Ezeket a ruhákat kell elkészíteniük: a hósent, éfódot, palástot, mintás köntöst, süveget és övet. Készítsenek szent ruhákat testvérednek, Áronnak és fiainak, hogy az én papjaim lehessenek!

5 Aranyat, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat használjanak hozzá!

Az éfód

6 Az éfódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból készítsék művészi szövéssel! 2Móz 39,2-7

7 Két egymáshoz érő vállrésze legyen a két végén, amelyeket egymásba lehet kapcsolni!

8 A rajta levő övet, amellyel majd felövezik, ugyanúgy, ugyanabból készítsék: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból.

9 Azután végy két ónixkövet, és vésd rájuk Izráel fiainak a nevét:

10 hatnak a nevét az egyik kőre, a másik hatnak a nevét a másik kőre, születésük rendjében.

11 Vésnöki munkával, ahogyan a pecsétgyűrűt vésik, úgy vésd a két kőre Izráel fiainak a nevét! Körös-körül aranyfoglalattal készítsd azokat!

12 Azután tedd a két követ az éfód vállrészeire! Izráel fiaira emlékeztető kövek ezek: hordozza Áron a nevüket a két vállrészen emlékeztetőül az Úr előtt!

13 Készíttess aranyfoglalatokat is

14 és két színarany láncot! Sodorva készítsd azokat, ahogy a zsinórokat szokták, és illeszd rá a sodrott láncokat a foglalatokra!

A hósen

15 Azután készíts hósent művészi munkával a döntések közlésére! Úgy készítsd el, ahogyan az éfódot készítetted: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból készítsd! 2Móz 39,8-21

16 Négyzet alakú legyen, kétrét hajtva: egy arasz hosszú és egy arasz széles legyen!

17 Rakd ki azt drágakő borítással! Négy sor kő legyen rajta ebben a sorrendben: rubin, topáz és smaragd – ez az első sor.

18 A második sor: karbunkulus, zafír és jáspis.

19 A harmadik sor: opál, agát és ametiszt.

20 A negyedik sor: krizolit, ónix és nefrit. Aranyfoglalatokkal készüljön a borítás!

21 A köveken Izráel fiainak nevei legyenek: tizenkét kő a neveknek megfelelően. Pecsétgyűrű módjára legyenek vésve, mindegyiken egy-egy törzs neve, a tizenkét törzsnek megfelelően.

22 Készíts a hósenre színarany láncokat: sodorva, ahogy a zsinórokat szokták.

23 Készíts a hósenre két aranykarikát is, és illeszd a két karikát a hósen két végére!

24 A két aranyzsinórt fűzd a két karikába a hósen két végén!

25 A két zsinór végét erősítsd a két foglalatra, és erősítsd az éfód vállrészének az elejére!

26 Készíts még két aranykarikát, és rögzítsd azokat is a hósen két végére azon a szélén, amely az éfód felé eső részen belül van.

27 Azután készíts még két aranykarikát, és erősítsd azokat elöl az éfód két vállrészére kissé lejjebb, közel az egybefűzéshez az éfód öve fölött.

28 Csatolják a hósent karikáinál fogva az éfód karikáihoz kék bíbor zsinórral, hogy az éfód öve fölött legyen, és ne csússzék el a hósen az éfódról!

29 Hordozza Áron Izráel fiainak a neveit a szíve fölött a döntések közlésére való hósenen, amikor bemegy a szentélybe, állandó emlékeztetőül az Úr előtt.

30 Azután tedd a döntések közlésére való hósenbe az úrímot és tummímot! Legyenek azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az Úr elé. Hordozza Áron mindig a szíve fölött az Izráel fiait érintő döntéseket az Úr színe előtt! 3Móz 8,8; 4Móz 27,21; 1Sám 28,6; Ezsd 2,63; Neh 7,65

A palást és a homlokdísz

31 Azután készítsd el az éfód palástját, az egészet kék bíborból! 2Móz 39,22-29

32 Legyen a közepén nyakkivágás. A kivágás legyen körös-körül szövéssel megerősítve, mint a mellvért nyílása, hogy ne szakadjon be.

33 Készíts a szegélyére gránátalmákat kék és piros bíborból és karmazsin fonálból körös-körül a szegélyére, közéjük pedig aranycsengettyűket körös-körül.

34 Aranycsengettyű meg gránátalma váltakozzék a palást szegélyén körös-körül.

35 Ezt viselje Áron szolgálat közben, hogy hallható legyen a csengés, amikor bemegy a szentélybe az Úr színe elé, és amikor kijön onnan, hogy meg ne haljon.

36 Készíts homlokdíszt színaranyból, és vésd rá úgy, ahogyan a pecsétgyűrűbe szoktak vésni: Az Úr szent tulajdona!

37 Fűzd kék bíbor zsinórra, és legyen a süvegen, a süveg elején.

38 Legyen Áron homlokán, és hordozza Áron a szent dolgokban elkövetett bűnök terhét, amelyeket Izráel fiai a különféle szent ajándékokkal kapcsolatban követnek el. Legyen mindig a homlokán, hogy kedvesek legyenek ők az Úr előtt.

Egyéb papi ruhák

39 Azután szőj egy köntöst lenből szép mintásra, és készíts egy süveget is lenből! Egy övet is készíts művészi hímzéssel!

40 Áron fiainak is készíts köntösöket, nekik is készíts öveket, ékes és díszes papi süvegeket is készíts nekik.

41 Öltöztesd azokba testvéredet, Áront és vele együtt a fiait! Majd kend föl őket, iktasd be tisztükbe, és szenteld föl őket, hogy az én papjaim legyenek.

42 Készíts nekik gyolcsnadrágot, hogy eltakarják szeméremtestüket; csípőtől a combig érjenek.

43 Viseljék ezeket Áron és fiai, amikor a kijelentés sátrába lépve vagy az oltárhoz járulva a szentély körüli szolgálatukat teljesítik, hogy bűnbe ne essenek, és meg ne haljanak. Örök rendelkezés legyen ez neki és utódainak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában