MÓZES ELSŐ KÖNYVE

13. fejezet

Lót elválik Ábrahámtól

1 Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a Délvidékre.

2 Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt: jószága, ezüstje és aranya.

3 A Délvidékről továbbvonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, 1Móz 12,8

4 annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét.

5 De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai,

6 és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. 1Móz 36,7

7 Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a perizziek is ott laktak azon a földön.

8 Azért Abrám ezt mondta Lótnak: Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk!

9 Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek.

10 Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. 1Móz 2,8

11 Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól.

12 Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott.

13 A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. 1Móz 19,1-11

Isten Ábrahámnak ígéri Kánaánt

14 Az Úr ezt mondta Abrámnak azután, hogy Lót elvált tőle: Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra.

15 Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. 1Móz 12,7; ApCsel 7,5

16 Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát: aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaidat is. 1Móz 28,14; 4Móz 23,10; 2Krón 1,9

17 Indulj hát, járd be ezt a földet széltében-hosszában, mert majd neked adom!

18 Így vonult tovább Abrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebrónban van, majd oltárt épített ott az Úrnak. 1Móz 35,27

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában